Kreativne industrije i zaštita životne sredine u jednom KUL projektu

Kreativne industrije i zaštita životne sredine u jednom KUL projektu

Projekata pod nazivom „Centar za Razvoj Kreativnih Industrija – The creative industries development centre„, skraćeno KUL, koji će se sprovoditi u okviru EU Programa: Kreativna Europa, okupio je, kao partnere, Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar (Hrvatskaka), Inženjere za zaštitu životne sredine Novi Sad (Srbija) i Razvojni center Murska Sobota (Slovenija).

Projekt je usmeren prema tri kreativne industrije – održivi kulturni turizam, moda i dizajn i umetnički zanati – a opšti cilj projekta je da se osnaže kreativne i preduzetničke kompetencije i poveća svest o prednostima održivosti kreativne industrije u Regiji. Svaki od partnera će organizovati i sprovoditi sve aktivnosti vezane za kreativni sektor za koji su odgovorni. Razvojni centar Murska Sobota iz Slovenije nadgledaće sve aktivnosti vezane uz održivi kulturni turizam, Inženjeri za zaštitu životne sredine iz Srbije – u suradnji sa Udruženjem zanatlija – organizovaće aktivnosti povezane s umetničkim zanatima, a Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar sprovešće aktivnosti koje su u vezi sa modom i dizajnom.

Početna konferencija održana u Bjelovaru i tom prilikom predstavljene su ambicije za promenom i inovacijama u kreativnim industrijama sa posebnim akcentomna održivost.

– Želja nam je da kroz ovaj projekat pokažemo na koji način mladi ljudi mogu kroz zanatstvo i kroz kreativne industrije da spoje jednu ljubav prema životnoj sredini i na taj način smanje svoj ekološki otisak, s jedne strane i, sa druge strane, probaju da, vrlo često, od onoga što možda i bacamo i što nije potrebno da naprave neke nove, vredne proizvode – rekao je Igor Jezdimirović, predsednik Inženjera za zaštitu životne sredine.

Projekat će trajati 24 meseca. Poziv za učesnike se očekuje u narednim danima, a više možete saznati na portalu Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar

Podelite