Ministarka Vujović na sednici Odbora za zaštitu životne sredine

Ministarka Vujović na sednici Odbora za zaštitu životne sredine

Na sednici, održanoj 4. marta 2021. godine, članovi Odbora za zaštitu životne sredine razmotrili su Informaciju o radu Ministarstva zaštite životne sredine za period novembar, decembar 2020. i januar 2021. godine.

Informaciju je narodnim poslanicima obrazložila resorna ministarka Irena Vujović koja je istakla da su u ovom periodu usvojeni Uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon, kao i Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru hemikalija.
Što se tiče akata u proceduri, Vujović je istakla da Ministarstvo radi na pripremi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, Nacrta zakona o klimatskim promenama, Nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikog udesa koji uključuje opasne supstance, Nacrta zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Nacrta zakona o strateškoj promeni uticaja na životnu sredinu, Nacrta zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i Nacrta zakona o biocidnim proizvodima.
U aktima u proceduri je i više uredbi koje se odnose na saniranje otpada, pročišćenje vazduha, korišćenje zaštićenih dobara i predela izuzetnih odlika, istkla je ministarka.
Na sednici je bilo reči i o postignutim rezultatima Sektora za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske integracije, Sektora za upravljanje životnom sredinom, Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene, Sektora za upravljanje otpadom i otpadnim vodama, Sektora za finansisjko upravljanje i kontrolu, Sektora za nadzor i preventivno delovanje u životnoj sredini, kao i Agencije za zaštitu životne sredine.
Nakon obrazlaganja i diskusije, koju su poveli narodni poslanici, Odbor je odlučio da prihvati Informaciju o radu Ministarstva i predložili Narodnoj skupštini da je prihvati.
Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Žarko Bogatinović, Dragana Radinović, Marko Bogdanović, Marko Mladenović, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Jelena Obradović, Stanislava Janošević, Akoš Ujhelji i Mina Kitanović i predstavnici mreže Zelena stolica.