Novi izveštaji u oblasti upravljanja otpadom

Novi izveštaji u oblasti upravljanja otpadom
Agencija za zaštitu životne sredine je pripremila nove izveštaje o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, plastičnim kesama i proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovi izveštaji daju najnoviji presek podataka o tokovima proizvoda i vrstama otpada:

 

 

Podelite