Objavljen izveštaj o sprovedenoj ex ante analizi efekata cirkularne ekonomije

Objavljen izveštaj o sprovedenoj ex ante analizi efekata cirkularne ekonomije

U skladu sa članom 31. Zakona o planskom sistemu republike Srbije (Sl. glasnik RS, br. 30/2018), za potrebe izrade dokumenta javne politike za cirkularnu ekonomiju sprovedena je ex-ante analiza efekata. Ova analiza je imala za cilj da sagleda postojeće stanje, identifikuje promene koje treba postići sprovođenjem mera javne politike, utvrdi opšte i pojedinačne ciljeve javne politike, identifikuje opcije, predloži optimalnu opciju i identifikuje resurse za sprovođenje mera javne politike.

Dokument je pripremljen uz podršku PLAC III projekta i Ministarstva za evropske integracije. U cilju sprovođenja konsultacija sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama ”Izveštaj o sprovedenoj ex-ante analiza efekata za oblast cirkularne ekonomije” se stavlja na uvid, a komentare na predloženi tekst dokumenta, mogu se dostaviti u roku od 20 dana od dana objavljivanja na e-mail adresu: aleksandra.vucinic[at]ekologija.gov.rs.

Dokument možete pogledati ovde

1 Comment

  1. Izuzetno mi je zadovoljstvo što sam učestvovao u izradi ove jedinstvene analize. To je prvi dokument te vrste koji je urađen sa ciljem da se uspostavi javan i svima dostupan postupak izrade zakonske regulative. Do sadašnja praksa se pokazal kao neefikasna, često kontraproduktivna, sa međusobno suprostavljenim rešenjima i sa puno nedostataka. Trenutno u Srbiji postoji oko 100 različitih strategija što obesmišljava princip planiranja. Izrada ex-ante analize ima za cilj da napravi jednu vrstu prethodne studije izvodljivosti u određenoj oblasti kako bi se omogućilo svim zainteresovanim stranama da uzmu učešće i da daju svoj doprinos u meri koja je svrsishodna. Tek nakon toga se može pristupiti izradi pravila koja regulišu određenu oblast na način koji će uzeti u obzir postojeće stanje, zacrtane ciljeve i realne mogućnosti…

    Značajno je da je ovaj novi postupak primenjen prvo baš na cirkularnu ekonomiju koja je od suštinskog značaja za srpsku privredu i njenu održivost.

Comments are closed.