Održan prvi sastanak Radne grupe za primenu Zelene agende

Održan prvi sastanak Radne grupe za primenu Zelene agende

Prvi sastanak Radne grupe za implementaciju Deklaracije iz Sofije o Zelenoj agendi, održan je danas u Ministarstvu zaštite životne sredine, koje je nacionalni koordinator ovog procesa.

– Regionalni savet za saradnju je izradio nacrt Akcionog plana sa mapama puta kojim bi trebalo da se trasira put ka zelenoj tranziciji regiona Zapadnog Balkana do kraja ove decenije, i to je bila glavna tema prvog sastanka Radne grupe – rekla je državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković.

Radna grupa se sastoji od 66 članova iz 18 institucija i ministarstava u Republici Srbiji.

Nacrt Akcionog plana o kojem je bilo reči na današnjem sastanku, definiše vremenske okvire za svaku meru predviđenu Sofijskom deklaracijom i predlaže ključne regionalne koordinatore.

Ovaj dokument, kroz mape puta daje kratak pregled situacije i glavnih izazova u regionu, zajedno sa napretkom u postizanju zelene tranzicije kroz njegovih sedam komponenti (klima, energetika, mobilnost, cirkularna ekonomija, smanjenje zagađenja, održiva poljoprivreda, zaštita prirode i biodiverzitet. Nacrt predlaže i strukturu i mehanizme za implementaciju.

Po potpisivanju Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za zapadni Balkan, privrede zapadnog Balkana su se obavezale da će razviti Akcioni plan sa mapama puta za njegovu implementaciju, dok su lideri zapadnog Balkana pozvali Regionalni savet za saradnju da koordinira taj proces.

Podelite