Odžan prvi sastanak Saveta Evropskog biroa za životnu sredinu

Odžan prvi sastanak Saveta Evropskog biroa za životnu sredinu

Nakon majske izborne Skupštine Evropskog biroa za životnu sredinu (EEB) i strukturnih promena koje su dovele do formiranja Saveta EEB-a, održan je prvi sastanak Saveta u Briselu 14. i 15. novembra. Sastanak je bio posvećen aktuelnim temama zaštite životne sredine u Evrospkoj uniji (EU) i uticaju tema zaštite životne sredine na predstojeće izbore za parlament EU.

Vodeća tema razgovora su bila Zelena agenda i izmene postojeće regulative koja treba da doprinese da se postavljeni ciljevi i ostvare u planiranom roku. Na sastanku se raspravljalo o poziciji EEB-a u narednom periodu i uticaju koji predstojeći izbori za parlament Evropske unije imaju na zaštiti životne sredine i ciljeve koji su postavljeni za 2040. i 2050. godinu.

Sastanku je prisustvovao i predsatvnik Srbije u Savetu u periodu od 2023-2025 Igor Jezdimirović iz Inženjera zaštite životne sredine, koji je na istakao da ukoliko EU želi stvarno Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana u svojem timu, treba da otvori mogućnost za značajniji i jednostavniji pristup EU fondovima, po sličnom principu koje imaju zemlje članice EU.

– Za ovo postoji osnova, jer je veliki deo zakonskog okvira u zemljama Zapadnog Balkana već suklađen sa zakonodavstvom EU i za njihovu implementaciju potrebna su sredstva. Neke početne procene pokazuju da, ako bi se zemljama Zapadnog Balkana otvorile mogućnosti da koriste sredstva fondova EU koje su otvorene za članice EU i u slučaju da uspeju da „povuku“ 100% dostupnih sredstava, ukupno bi mogle da „povuku“ 0,8% dostupnog budžeta. To predstavlja relativno mali udeo u ukupno dostupnom budžetu EU fondova, ali može biti izuzetno značajan podsticaj za prelazak sa uobičajene politike, koje se praktikuju na Zapadnom Balkanu, „papir trpi sve“ u politiku „napisano – sprovedeno“ koja je učestalija u razvjenim društvima EU – rekao je Jezdimirović.

EEB je najveća mreža organizacija za zaštitu životne sredine u Evropi. Trenutno obuhvata preko 180 organizacija članica u 40 zemalja i predstavlja oko 30 miliona pojedinačnih članova i podržavalaca. To je čini glavnim glasom civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u Evropi.

EEB se zalaže za održivu i pravednu budućnost, radeći na promociji politika zaštite životne sredine i postizanju održivog razvoja. EEB se bavi raznim pitanjima, uključujući klimatske promene, zaštitu biodiverziteta, energetsku efikasnost, upravljanje otpadom i druge teme značajne za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Inženjeri zaštite životne sredine su članica EEB-a od 2019. godine. Više informacija o aktivnostima mogu se pronaći na EEB – The European Environmental Bureau

Podelite