Okrugli sto „Otpadno ulje – sirovina ili otpad?“

Okrugli sto „Otpadno ulje – sirovina ili otpad?“

Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“, u saradnji sa Savetom za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Vojvodine, organizuje Okrugli sto „Otpadno ulje – sirovina ili otpad?“

Događaj će biti realizovan u četvrtak, 16. marta 2023. godine, sa početkom u 10 časova, u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine.

Cilj okruglog stola je da aktuelizuje stanje u oblasti prikupljanja otpadnih mineralnih i sintetskih ulja. Dosadašnja praksa pokazala je da se ova vrsta otpada prikuplja u vrlo malom procentu i da tek oko 10 % bude sakupljeno i poslato na tretman (rerafinaciju ili energetsko iskorišćenje).

Nažalost, još uvek veći deo otpadnih mineralnih i sintetičkih ulja završava u životnoj sredini, nepravilno odloženo ili spaljeno na neadekvatan način, predstavljajući na taj način opasnost po zdravlje ljudi.

Okrugli sto je početak inicijative za unapređenje zakonske regulative u ovoj oblasti i pojačavanje kontrole inspekcijskih službi nad generatorima i operaterima ove vrste otpada, kako bi se sprečilo zagađenje koje nastaje usled nedovoljno razvijenog sistema.

Svi zainteresovani za ovu temu mogu da uzmu učešće na Okruglom stolu u Velikoj sali Privredne komore Vojvodine ili da događaj prate putem ZOOM platforme.

ZOOM platformi možete pristpiti preko LINKA

Podelite