Opasne materije na deponiji

Opasne materije na deponiji

Ispod Pančevačkog mosta u Beogradu stvaraju se nove divlje deponije, na kojima se pored raznog đubreta i građevinskog šuta nalaze i sivi kanisteri na kojima piše upozorenje da se radi o tečnoj supsatnci koja je opasna po ljude i životnu sredinu.

Na kanisterima stoji etiketa na kojoj je na više jezika napisano: „Nadražujuće deluje na oči, respiratorni sistem i kožu“ , „Toksično je za vodene organizme, može da izazove dugoročne štetne posledice u vodenoj sredini“ , „Izbegavati kontakt sa kožom“, „U slučaju kontakta sa očima odmah isprati vodom i zatražiti savet lekara“, „Koristiti sa odgovarajućim rukavicama“, „Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu“ i „Tretirati po specijalnim instrukcijama za bezbednost.“

Nove gomile raznog đubreta vidljive su i pored pruge koja prolazi ispod Pančevačkog mosta, a u nekim delovima postoje tragovi paljevine.

Autor teksta i fotografije: FoNet | Marko Dragoslavić

Podelite