Opštine sa 0 otpada: Radionice u pilot školi gimnazija „Josif Pančić“, Bajina Bašta

Opštine sa 0 otpada: Radionice u pilot školi gimnazija „Josif Pančić“, Bajina Bašta

Projekat Opštine sa nula otpada ima za cilj da, između ostalog, učenicima i profesorima u šest pilot škola u Srbiji i Bosni i Hercegovini pomogne u sagledaju otpada iz drugačije perspektive kroz upoznavanje sa novim terminologijama poput cirkularne ekonomije i koncepta nula otpada.

Učenicima gimnazije „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti, u četvrtak i petak, 19. i 20. januara 2023. godine, članovi Udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“, uz podršku nastavnog osoblja te pilot škole, održali su teorijski i praktični deo druga dva dana trodnevne radionice.

Na teorijskom delu radionice u četvrtak, predstavnici „Inženjera“, Nikola Gluvaković i Saša Lekić, u prepunoj školskoj biblioteci, održali su učenicima i profesorima gimnazije prezentacije sa temama o samom projektu, reciklaži, cirkularnoj ekonomiji, konceptu nula otpada i zelenom biznisu. Ideja je bila da se učesnicima skrene pažnja na nove terminologije o upravljanju otpadom, održivom razvoju i zaštiti životne sredine i mogućnostima koje nove tehnologije i nauka pružaju za ponovnu upotrebu otpada i održivi napredak društva u Srbiji. Pored pomenutih terminologija i njihovih objašnjenja, učesnicima je takođe skrenuta pažnja na pozitivne primere preduzeća u Srbiji koji se već uveliko bave novim praksama iz domena cirkularne ekonomije, kako bi oni, možda, jednog dana dobili ideju o pokretanju sopstvenog zelenog preduzetništva.

Sa druge strane, u petak su predstavnik „Inženjera“, Nikola Gluvaković, zajedno sa predstavnicima kompanije Polyhedrad.o.o. Beograd, predstavili učesnicima radionice nabavljenu opremu za praktičnu nastavu. Opremu, koju je gimnazija „Josif Pančić“ kroz projekat dobila, čine injektor i šreder. Namera je da uz pomoć te opreme učenici i nastavno osoblje škole steknu drugačiji pogled na plastični otpad, kojeg ima u izobilju.

Korišćenjem šredera, plastični otpad (čepovi od PET flaša jer sadrže najviše HDPE plastike) se usitnjava na sitne granule, koje se potom stavljaju u cev injektora. Injektor na visokoj temperaturi topi plastične granulate do izvesne mere i kao rezultat toga se dobija pasta koja se sipa u kalupe. Na taj način se može smanjiti količina plastike koja završava na deponijama, pa i u prirodi, tako što se mogu dobijati novi proizvodi u drugačijem obliku uz pomoć reciklirane plastike.

Projekat Opštine sa nula otpada finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat zajedno implementiraju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija). Projektom se nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a traje 24 meseca. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije (CFCU). Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Uz slogan Brojimo do nula, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području. Da redovno primate obaveštenja o realizaciji projektnih aktivnosti i postignutim rezultatima, pretplatite se na projektni bilten.

 

Podelite