Opštine sa 0 otpada: Radionice u Posavotamnavskoj srednjoj školi u Vladimircima

Opštine sa 0 otpada: Radionice u Posavotamnavskoj srednjoj školi u Vladimircima

Upoznavanje sa cirkularnom ekonomijom i konceptom „nula otpada“, a u okviru projekat „Opštine sa nula otpada“ koje se realizuje u šest pilot škola u Srbiji i Bosni i Hercegovini nastavljeno je Vladimircima. Učenicima i nastavnicima Posavotamnavske srednje škole u tom mestu juče i danas održane su radionice sa teorijskim i praktičnim delom.

Teorijski deo radionice održali su juče predstavnici Udruženja Inženjera zaštite životne sredine, Nikola Gluvaković i Saša Lekić. Kao i njihovim vršnjacima iz gimnazje „Josif Pančić“ u Bajinoj Bašti i učenicima Posavotamnavske srednje škole u Vladimiircima prvo je predstavljen cilj projekta „Opštine sa nula otpada“, a potom su upoznati sa osnovnim principima i koritima koje bi mogli da imamo punom primenom cirkularne ekonomije, koncepta „nula otpada“, reciklaže i tzv. zelenog preduzetništva.

U drugom delu radionice, koji je održan danas, Nikola Gluvaković, iz Inženjera zaštite životne sredine, i predstavnici kompanije Polyhedra d.o.o. Beograd, demonstrirali su praktični deo ovog projekta. Naime, učenicima i profesorima predstavljena je oprema za praktičnu nastavu – šreder i injektor. Cilj radionice je bio da se upoznaju sa načinom rada ovih uređaja i mogućnostima kako da od sakupljenih čepova sa PET ambalaže naprave nove upotrebljive proizvode. Cilj je da se taj način smanji količina plastičnog otpada, pre svega plastičnih flaša i čepova, koji inače završava na našim deponijama, ali na žalost i u prirodi.

Projekat Opštine sa nula otpada finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat zajedno implementiraju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija). Projektom se nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a traje 24 meseca. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije (CFCU). Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Uz slogan Brojimo do nula, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području. Da redovno primate obaveštenja o realizaciji projektnih aktivnosti i postignutim rezultatima, pretplatite se na projektni bilten.

Podelite