Opštine sa nula otpada: Radionice o novom programu odvojenog sakupljanja otpada i primopredaja opreme u pilot opštinama u Srbiji

Opštine sa nula otpada: Radionice o novom programu odvojenog sakupljanja otpada i primopredaja opreme u pilot opštinama u Srbiji

Septembar su obeležile brojne terenske aktivnosti projektnog tima “Opštine sa nula otpada” na području pilot opština Krupanj, Vladimirci i Bajina Bašta u Srbiji.

U periodu od utorka, 20. septembra, do petka, 23. septembra, projektni tim “Opštine sa nula otpada” posetio je pilot opštine sa ciljem zvanične primopredaje opreme nabavljene u okviru projekta.

Oprema će olakšati rad Javnom komunalnom preduzeću „1. Maj“ u čijoj je nadležnosti upravljanje otpadom na području opštine Krupanj, Javnom komunalnom preduzeću „12. Septembar“ u Bajinoj Bašti i Javnom komunalnom preduzeću „Izvor“ koje upravlja otpadom na području opštine Vladimirci.

Navedenim komunalnim preduzećima uručene su plave, zelene, crne i žute kante zapremine, komposteri i metalni kontejneri. Plave kante su namenjene za sakupljanje reciklabilnog otpada, žute kante za sakupljanje ambalažnog reciklabilnog otpada, dok su crne i zelene kante namenjene za sakupljanje mešanog otpada. Komposteri će građanima služiti za sakupljanje biorazgradivog otpada i proizvodnju komposta u domaćinstvima.

Oprema koja je uručena JKP „1. maj“ u opštini Krupanj se sastoji od 190 plavih i 190 zelenih kanti, 190 kompostera i šest metalnih kontejnera.

JKP „12. septembar“ u Bajinoj Bašti dobilo je 300 zelenih kanti, 300 kompostera i tri zelena kontejnera. Za potrebe sakupljanja ambalažnog reciklabilnog otpada, Opština Bajina Bašta je iz svog budžeta nabavila još 300 crnih plastičnih kesa koje će biti deo seta opreme koji će se dodeliti građanima.

JKP „Izvor“ u Vladimircima dobilo je opremu koja se se sastoji iz 300 žutih i 300 crnih kanti, 300 kompostera i šest metalnih kontejnera.

Setove koji se sastoje od dve kante i kompostera će u narednom periodu javna komunalna preduzeća u navedenim pilot opštinama dodeliti stanovništvu, dok će nabavljene kontejnere postaviti u pilot opštinama na mestima gde će prethodno izvršiti čišćenje divljiih deponija.

Pored svečane primopredaje opreme, predstavnici Udruženja „Inženjeri zaštite životne sredine“ su održali edukativne radionice za osoblje komunalnih preduzeća, predstavnike opština i mesnih zajednica o novom programu odvojenog sakupljanja otpada u pilot opštinama Krupanj, Bajina Bašta i Vladimirci.

Na radionicama je objašnjeno da će svako domaćinstvo u navedenim opštinama dobiti od opreme dve kante i jedan komposter, odnosno u slučaju Bajine Bašte po jednu kantu, kesu i komposter. Pored opreme, građani će dobiti edukativne smernice za pravilno razdvajanje otpada, kao i brošuru sa detaljnim pojašnjenjem kako se pravilno vrši kompostiranje. Projektni tim „Inženjera za zaštitu životne sredine“ će pripremiti i edukativni video od 10 minuta, koji će poslati javnim komunalnim preduzećima u da objave na svojim veb sajtovima, kao i lokalnim medijima u pilot opštinama. Ovaj video će poslužiti kao dodatni edukativni materijal građanima koji će moći da prenesu stečeno znanje svojim sugrađanima.

Komunalna preduzeća u navedenim opštinama će integrisati lokacije divljih deponija u postojeći GIS sistem, definisati tokove otpada na odabranom području, postaviti na svojoj veb stranici link za pristup GIS mapi, te obavestiti javnost putem lokalnih medija o GIS mapama, čišćenju divljih deponija i postavljanju kontejnera na određenim lokacijama.

Projekat „Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje „Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020“ sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat zajedno implementiraju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija).

Projektom se nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a traje 24 meseca. Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Uz slogan „Brojimo do nula“, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području.

Foto: www.opstinesanulaotpada.com

Izvor: www.dijalog.net

Podelite