Otpadna ulja u Srbiji – sistem bez sistema

Otpadna ulja u Srbiji – sistem bez sistema

U Novom Sadu je 31. maja, u organizaciji Regionalne privredne komore južnobačkog okruga, održano predavanje na temu „Upravljanje otpadnim uljima u Republici Srbiji.
O potrebi efikasnog i odgovornog sistema upravljanja otpadnim uljima govorio je Siniša Mitrović, rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, dok je regulatorni okvir za ovu oblast predstavila Radmila Šerović, načelnica sektora za upravljanje otpadom u Ministarstvu zaštite životne sredine.
O upravljanju ambalažom od opasnog otpada govorio je Aleksandar Šošević, direktor Envi Pak d.o.o.
Analizirajući stanje u oblasti otpadnih ulja u Srbiji, direktor Avista Oil Nebojša Malešević za naš portal kaže:

„U pripremama za početak rada u Republici Srbiji Avista Oil je uradila studiju izvodljivosti i kompletnu analizu stanja Sistema upravljanja otpadnim mineralnim i sintetskim uljima.
Kao zaključak ova dva dokumenta se nameće sledeće :
– Sistem upravljanja otpadnim mineralnim i sintetskim uljima praktično ne postoji
– Ukupno se sakupi (na zakonit način) oko 1,5 – 2% raspoloživih količina koje završe kao gorivo (i ovde se legalnost dovodi u pitanje).
– Tretman, a posebno reciklaža otpadnih mineralnih i sintetskih ulja u Srbiji praktično ne postoji ako se izuzmu količine koje se spale u cementari/ cementarama. Da bi sistem uopšte počeo da funkcioniše neophodno je, što pre, promeniti Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima, kao i Uredbu o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava, a ta sredstva isplaćivati sakupljačima otpadnih mineralnih i sintetskih ulja.“

Govoreći o ambicijama kompanije Avista Oil, Malešević navodi:
„Avista Oil AG je, sa kapacitetima koje poseduje (tri sopstvene rafinerije kapaciteta preko 700.000 tona ), jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti re-rafinacije/reciklaže otpadnih mineralnih i sintetskih ulja i zauljenog otpada (emulzije i sl.). S obzirom na veliko iskustvo koje imamo u ovoj oblasti ( Avista Oil se sakupljanjem i reciklažom/re-rafinacijom otpadnih mineralnih i sintetskih ulja bavi od svog osnivanja 1951. ) možemo i želimo da pomognemo u procesu uspostavljanja sistema upravljanja otpadnim uljima u skladu sa Zakonima Republike Srbije i EU. Konkretno, namera i osnovni posao Avista Oil d.o.o. je da prikupi i uskladišti što je veće moguće količine otpadnih mineralnih i sintetskih ulja i da ih izveze u neku od svojih rafinerija radi re-rafinacije. U vremenu koje je pred nama, Avista oil ima u planu instalaciju opreme za pred-tretman otpadnih ulja a kasnije, možda, i postrojenja za re-rafinaciju.“
U diskusiji, u kojoj su učestvovali predstavnici kompanija – uglavnom generatora otpadnih ulja, preovladavale su ocene da je neophodno drastično poboljšanje upravljanja otpadnim uljima, jer sadašnje stanje ne odgovara ni privredi, ni državi, a najmanje životnoj sredini.