Otvoren javni poziv za dodelu cirkularnih vaučera

Otvoren javni poziv za dodelu cirkularnih vaučera

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), objavili su Javni poziv za saradnju nauke i privrede u oblasti cirkularnih inovacija, kroz dodelu finansijskih podsticaja u vidu najmanje 10 cirkularnih vaučera u vrednosti od najviše 12.000 američkih dolara. Na Javni poziv se mogu prijaviti naučnoistraživačke organizacije u Srbiji koje sarađuju sa privredom, ili nameravaju da ostvare takvu saradnju, radi promovisanja principa cirkularne ekonomije u praksi.

Cirkularni vaučeri predstavljaju finansijski podsticaj za ostvarivanje ovakve saradnje, kroz nagrađivanje najboljih predloga u oblasti cirkularne ekonomije kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promena.

Kroz ovaj poziv će se identifikovati inovativna rešenja naučnoistraživačkih organizacija, primenjiva za privatno ili javno preduzeće i razvijena u saradnji sa njima. Na taj način će biti poboljšana komercijalizacija zelenih inovacija i efikasna upotreba sirovina, energije i smanjenje štetnih emisija.

Predložene inovativne inicijative bi trebalo da promovišu cirkularna i energetski-efikasna tehnička rešenja koja racionalno koriste resurse, promovišu nisko-ugljenični ili ugljenično-neutralni razvoj i poslovne modele koji bi mogli da ostvare značajne uticaje i održive rezultate vidljive u potražnji za rešenjem na tržištu. Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar 2022. godine u 17:00 časova.

Javni poziv je raspisan u okviru projekta “Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovode Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) od marta 2022. godine do marta 2027. godine.

Cilj projekta je podsticanje razvoja i podrška sprovođenju cirkularnih ideja, poslovnih modela i proizvoda javnih i privatnih preduzeća, radi smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica u Srbiji.

Više o Javnom pozivu saznajte na sajtu Cirkularne zajednice u Srbiji

Podelite