Počinje analiza lokacija za dva Reciklažna dvorišta u Novom Sadu

Počinje analiza lokacija za dva Reciklažna dvorišta u Novom Sadu

U Novom Sadu je u toku izgradnja prvog Reciklažnog dvorišta, koje će se nalaziti u okviru Gradske deponije, a sada se očekuje i izrada studije za definisanje lokacija za još dva Reciklažna dvorišta u Novom Sadu.

Na Javnom tenderu Gradske uprave za zaštitu životne sredine Novog Sada za izradu studije za definisanje lokacija preostala dva Reciklažna dvorišta posao je dobila grupa ponuđača koju čine Saobraćajni institut CIP Beograd i kompaniji SET Šabac. Oni su dostavili najprihvatljiviju ponudu, čija je vrednost 2.016.000 dinara, a rok za izradu studije je 100 dana.

Reciklažna dvorišta trebalo bi da građanima omoguće da na sanitarno uređenim i opremljenim mestima, raspoređenim na nakoliko lokacija u gradu, mogu da bezbedno odlože reciklažni otpad – ambalažni otpad, kabasti otpad i nameštaj, zatim staklo, tekstil, nepotrebne električne i elektronske uređaje i opremu, istrošene baterije i akumulatore, gume, otpadno ulje… U tim centrima za sakupljanje i reciklažu otpada moće će da se privremeno skladište i medicinski i farmaceutski otpad, pa čak i opasni otpad.

Inače, svojevrsno prvo Reciklažno ostrvo u Novom Sadu priređeno je tokom nedavno održanog Sajma ekologije u organizaciji Novosadskog sajma i Udruženja Inženjeri zaštitite životne sredine iz Novog Sada.

Podelite