Pod lupom u Zrenjaninu

Pod lupom u Zrenjaninu

U Zrenjaninu se od 21. do 25. oktobra održava seminar „Pod lupom“, posvećen ulozi inspekcije, organizacija civilnog društva i medija u zaštiti životne sredine, pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite životne sredine, Sektora za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini.
Učesnici seminara upoznati su sa osnovnim elementima i sistemom inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine. Iznet je zanimljiv podatak da u Srbiji trenutno ima 283 inspektora zaštite životne sredine, a da čak deset lokalnih samouprava nema inspektora za ovu oblast. Istaknuto je da je neophodno povećati broj inspektora, a i njihov status i uslove za rad, kako bi nadzor u oblasti životne sredine bio kvalitetniji. Pored toga, obrađeno je mnogo tema, kao što su uloga civilnog sektora u zaštiti životne sredine, učešće javnosti u donošenju odluka o zaštiti životne sredine, kao i ostvarivanje što kvalitetnije komunikacije sa medijima.
Pored upoznavanja o aktivnostima koje svaka od strana seminara realizuje u svom domenu, organizovane su i radionice na temu zaštite prirode i industrijskog zagađenja, gde su učesnici imali prilike da pokušaju da reše problem iz uloge koju nemaju u redovnom životu. Na ovaj nacin učesnici su sagledali mogućnosti i ograničenja sa kojima se druga strana susreće u svom svakodnevnom radu.
Veliki značaj u međusobnoj saradnji i komunikaciji inspekcije i organizacija imaju i predstavke – žalbe. Zato je jedno od predavanja bilo posvećeno upravo temi pisanja kvalitetne prestavke i primera podnošenja i rešavanja predstavke. Kao odličan primer saradnje ovo predavanje bilo je pripremljeno od strane Olivere Topalov iz Ministarstva ZZS Sektora za nadzor i predostroznost u zivotnoj sredini i Igora Jezdimirovića iz Inženjera zaštite životne sredine. Olivera Topalov predstavila je zakonski okvir i neohodne elemente predstavke, kao i formular koji će se uskoro naći na sajtu ministarstva i koji bi trebalo da olakša podnošenje predstavke i olakša rad inspektora. Igor Jezdimirović je izneo studiju slučaja podnošenja predstavke povodom požara koji je 26.08.2018. izbio na smetlistu u Novom Sadu i reakcije Lokalne inspekcije za zaštitu životne sredine u Novom Sadu i MUP-a na nastale okolnosti.
Sve strane – učesnice seminara složile su se da su svi na istom zadatku, a to je unapređenje očuvanja životne sredine. Taj zadatak obaviće se efikasnije i kvalitetnije ako se unapredi i saradnja ova tri sektora.