Radionica za nastavnike srednjih škola Srbije i BiH o konceptu „nula otpada“ i cirkularne ekonomije

Radionica za nastavnike srednjih škola Srbije i BiH o konceptu „nula otpada“ i cirkularne ekonomije

Dvodnevna radionicu za nastavnike srednjih škola iz prekograničnog područja između Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Opštine sa 0 otpada“, održava se u Bjeljini.

Radionica je okupila ukupno 52 nastavnika iz različitih opštih i strukovnih srednjih škola iz Sremske Mitrovice, Vareša, Inđije, Visokog, Sarajeva, Rume, Valjeva, Kalesije, Tuzle, Šapca, Lazarevca, Osečine, Gradačca, Hadžića, Novog Sada, Brčkog, Banovića, Kiseljaka, Bijeljine i drugih gradova prekogranične regije.

Cilj dvodnevnog okupljanja je predstavljanje Priručnika za integraciju tema koncepta „nula otpada“ i cirkularne ekonomije u postojeći nastavni kurikulum.

Prvog dana, nakon zanimljivih prezentacija o socijalnoj ekologiji i njenoj primeni u modernoj pedagogiji, prezentacije Priručnika i njegove primene u srednjoškolskom obrazovanju, te predstavljanja časova realizovanih u šest pilot škola projekta, nastavnici su imali priliku da razmene svoja iskustva tokom interaktivne diskusije. U toku diskusije bilo je reči o preprekama za uvođenje ekoloških tema u nastavni program i identifikovani mehanizmi koji otvaraju mogućnosti za edukaciju učenika o navedenim temama. Radionica je nastavljena interaktivnim delom tokom kojeg su nastavnici dali svoje priedloge i naprevljene osnove za naredne korake.

Drugi dan radionice za nastavnike srednjih škola nastavljen je uz puni entuzijazam. Nastavnici su podeljeni u sedam grupa i imali su priliku da iskažu svoju kreativnost kroz različite aktivnosti. Prva interaktivna vežba u okviru drugog dana je „Priprema nastavne aktivnosti prema uputstvima iz Priručnika“. Izvlačeći papiriće sa nazivima predmeta, svaka grupa imala je zadatak da osmisli nastavnu pripremu za čas iz dodeljenog predmeta i da potom predstavi kolegama svoje ideje.

Neki od kreativnih časova su:

  1. Tehničko vaspitanje / Izrada školskih učila od recikliranih materijala
  2. Ekonomska grupa predmeta / Cirkuralna ekonomija u preduzetništvu – Ekologija vs. Ekonomija
  3. Demokratija / Odgovornost pojedinca i društva prema životnoj sredini
  4. Maternji jezik / Dramska predstava „Reinkarnacija“ (ambalaže i otpadnog materijala)
  5. Geografija / Vodeni tokovi, slivovi i njihovi zagađivači
  6. Biologija / Izrada saksija reciklažom otpadnih materijala i sadnja biljaka
  7. Fizičko – zdravstveno vaspitanje / Upotreba limenki za kuglanje i plastičnih boca sa vodom za bučice.

Druga interaktivna vežba „Mogućnosti saradnje NVO i srednjih škola“ ukazala je na veliku zainteresovanost škola za učešće na projektima, ali i potrebu za podrškom u pripremi strateških razvojnih dokumenata za škole.

Nastavnici su, na kraju drugog dana, izrazili posebno zadovoljstvo mogućnošću učešća na takvim radionicama prekogranične saradnje i predložili češće okupljanje nastavnog osoblja.

Projekat Opštine sa nula otpada finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom. Kroz primenu zajedničkih akcija baziranih na principima nula otpada i cirkularne ekonomije, projekat zajedno implementiraju Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 iz Sarajeva (BiH) i Inženjeri zaštite životne sredine – EEG iz Novog Sada (Srbija). Projektom se nastoji ojačati održivi razvoj u preko 90 jedinica lokalne samouprave prekograničnog područja Srbija – BiH. Implementacija je započela 1. marta 2021. godine, a traje 24 meseca. Telo za ugovaranje projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije (CFCU). Ukupni budžet projekta je 413.608,44 EUR, od čega je Evropska unija obezbedila 351.567,17 EUR bespovratnih sredstava.

Uz slogan Brojimo do nula, u okviru projekta je pokrenuta kampanja na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn koja ima za cilj jačanje javne svesti u prekograničnom području. Da redovno primate obaveštenja o realizaciji projektnih aktivnosti i postignutim rezultatima, pretplatite se na projektni bilten.

Podelite