Predstavljen plan regionalne deponije u Novom Sadu

Predstavljen plan regionalne deponije u Novom Sadu

Na otvorenom sastanku u Skupštini grada Novog Sada, predstavljen je Regionalni plan upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas. Pred malim brojem zainteresovanih, u prisustvu Mire Radenović, člana Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine, plan je prezentovala Marina Ilić, a konačni rezultat bi trebalo da bude savremen regionalni centar za upravljanje otpadom.

Navedene opštine zajedno generišu 200.000 tona otpada godišnje, te je, kako je u obrazloženju navela Marina Ilić, neophodno sprečiti nastajanje enormne količine otpada i uvesti reciklažu i iskorišćenje otpada i njegovo sigurno odlaganje. Plan predviđa tri faze – u prvoj fazi će se raditi na postepenom zatvaranju postojećih deponija, izgradnji transfer stanica i reciklažnih dvorišta. Tu spada i nabavka neophodne opreme, uvođenje sistema dve kante – plave i zelene, namenjene za odlaganje suvog i ostalog otpada za sva domaćinstva.
Transfer stanice su predviđene u Vrbas, Bačkoj Palanci i Srbobranu, odakle bi se prikupljeni otpad upućivao na regionalnu deponiju na zbrinjavanje. Planirana su i reciklažna dvorišta, tri u Novom Sadu i po jedno u svakoj opštini, gde bi se odlagao elektronski otpad, stari nameštaj, manje količine građevisnkog otpada, baterije…
U drugoj fazi obezbedilo bi se sakupljanje bio-otpada u „treću kantu“ za odvojeno prikupljanje kuhinjskog i baštenskog otpada, izgradnja postrojenja za kompostiranje otpada i uvođenje adekvatne tehnologije za dobijanje energije iz prikupljenog otpada.
Treća faza predviđena je za remedijaciju i sanaciju svih starih deponija i smetlišta u svim opštinama regiona, što bi trebalo da se okonča za deset godina. Ovu aktivnost gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije već je započela, pošto je putem javne nabavke angažovala projektanta „Tehnohidrosfera“ iz Beočina za izradu projekta sanacije, zatvaranja i rekultivacije gradskog smetlišta. Posao je vredan četiri miliona dinara i treba da bude urađen za najduže pola godine.
Prvi konkretan potez u realizaciji ovog plana biće izrada Prethodne studije opravdanosti i Studije opravdanosti. Tada će se odrediti i konačna lokacija regionalne deponije, što je tema koja je privukla najviše pažnje prisutnih.
Naime, u planu je navedeno pet potencijalnih lokacija – Novi Sad, Temerin, Kać, Stepanovićevo i Đurđevo, a opšte je mišljenje da se lokacija već zna i da će biti neposredno pored postojeće deponije na Klisi.