Preusmeriti bio otpad sa deponija u kompostirnice

Preusmeriti bio otpad sa deponija u kompostirnice

Sagledavanje načina tretmana bio otpada, štetno delovanje nakon odlaganja i značaj njegovog uklanjanja sa deponija bile su teme konferencije „Preusmeravanje bio otpada sa deponija, mala i velika postrojenja za tretman”.

Kako je istakao jedan od učesnika konferencije Igor Jezdimirović, predsednik Udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, najveći deo komunalnog otpada u Srbiji završava na ne sanitarnim deponijama koje se nalaze u neposrednoj blizini gradova i naselja, manji deo na sanitarno uređenim deponijama, dok se ne zna količina koja se odlaže na divljim deponijama kojih ima širom zemlje.

– Nepoznanica je šta se sve odlaže na tim deponijama, pa se ne može sa sigurnišću ni pretpostaviti šta sve u slučaju požara na deponijama, koji su iz godine u godinu sve učestaliji i sve veći, dospeva u vazduh koji udišemo svi mi, a posebno građani koji žive u nepsorednoj blizini tih deponija – rekao je Jezdimirović.

Kako se očekuje, trend rasta broja požara će i dalje biti u porastu, pa je neohodno u što kraćem vremenu implementirati mere zaštite i kontrole požara na deponijama.

– Jedno od rešenja za smanjenje broja požara na deponijama je i pravilno upravljanje otpadom, što u ovom slučaju, pre svega, podrazumeva izdvajanje bio-razgradivog otpada iz komunalnog otpada i njegova prerada u kompostirnicama – naglasio je Jezdimirović.

Na konferenciji je, između ostalog, predstavljeno je i kompostilište čija je izgradnja počela u Novom Sadu a koje bi, nakon prve faze, moglo da preradi i do 5.000 tona bio razgradivog otpada sakupljenog u Južno-bačkom okrugu.

Podelite