Primeri dobre prakse u upravljanju otpadom

Primeri dobre prakse u upravljanju otpadom

U okviru Sajma ekologije u Novom Sadu, održan je skup posvećen primerima dobre prakse u upravljanju otpadom u Vojvodini. Pozdravljajući prisutne, Nemanja Erceg, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, naglasio je da je značajno razmeniti iskustva i predstaviti svoja dostignuća, ali i probleme u radu, kako bi se došlo do zajedničkog cilja – a to je čistija i zdravija životna sredina.

Sabina Vendek, predstavnica Regionalne deponije Subotica, upoznala je prisutne sa rezultatima probnog rada ovog centra. Bojan Sudarev, predstavnik Remondis Medison doo najavio je pomake u zbrinjavanju i reciklaži medicinskog otpada.  Roland Fekete iz Lafarge BFC pažnju je posvetio spaljivanju otpada u procesu proizvodnje cementa.
Nikola Egić, direktor kompanije Božić & sinovi, osvrnuo se na probleme u reciklaži električnog i elektronskog otpada.

Predstavljajući ulogu civilnog sektora u upravljanju otpadom, Igor Jezdimirović, predsednik  Inženjera zaštite životne sredine, predstavio je brojne aktivnosti ove organizacije. Naglasio je da će se u narednom periodu nastaviti i pojačati aktivnosti na praćenju javnih finansija u oblasti zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine i odgovorno upravljanje otpadom nisu prioritet ni ove, kao ni svih prethodnih vlada, istakao je Jezdimirović, naglašavajući da će se u daljem radu fokusirati na cilj da se to promeni, da se sredstva namenjena životnoj sredini ne troše nenamenski.