Regionalna deponija Subotica dobila dozvolu za upravljanje industrijskim otpadom

Regionalna deponija Subotica dobila dozvolu za upravljanje industrijskim otpadom

Regionalna deponija dobila je, prethodne nedelje, integrisanu dozvolu. U pitanju je takozvana IPPC dozvola izuzetno značajna sa aspekta zaštite životne sredine zahvaljujući kojoj će ovaj sistem, osim komunalnim, upravljati i industrijskim otpadom. Iz lokalne samouprave najavljuju da će za 6 meseci kompletan komunalni otpad iz Subotice biti preusmeren ka Regionalnoj deponiji, čime će se steći uslovi za početak sanacije „Aleksandrovačke bare“.

Nakon upotrebne i vodne dozvole, Regionalna deponija dobila je i IPPC dozvolu. Time su stečeni uslovi da ovaj sistem za upravljanje otpadom, smešten između Bikova i Oroma, otvori svoja vrata za saradnju sa industrijom.

– To konkretno znači da u narednih 10 godina imamo dozvolu da upravljamo i neopasnim industrijskim otpadom. To nam otvara nove mogućnosti u poslovanju, jer sada možemo da sarađujemo i sa trećim licima. Očekujemo ovu kategoriju poslovnih partnera – izjavio je Gligor Gelert, direktor Regionalne deponije – Ova dozvola, koja se veoma teško ishoduje, izuzetno je značajna etapa u našem razvoju i rezultat je kvalitetnog i dinamičnog rada tokom cele godine.

Kada je u pitanju komunalni otpad u poslednjih nekoliko meseci napravljeni su značajni pomaci po pitanju količine ove vrste otpada koji JKP „Čistoća i zelenilo“ odvozi na Regionalnu deponiju. Trenutno se oko 40 odsto komunalnog otpada iz Subotice odvozi i prerađuje u Regionalnom sistemu za upravljanje otpadom.

– Ono što je važno da građani znaju, to je da će za jedno pola godine, kada kompletan otpad iz grada pređe u Regionalnu deponiju, početi sanacija nehigijenske deponije „Aleksandrovačka bara“. Veoma je značajno što za to imamo projekat sa dozvolom i sanacija može krenuti čim država stvori finansijske uslove. Tada će ovo ruglo biti pretvoreno u jedno brdo, koje neće ružiti grad već će biti obloženo zelenilom – najavio je zamenik gradonačelnika Imre Kern.

Izvor: Subotica.com

 

Podelite