Saradnja PKS i Nordijske poslovne alijanse u oblasti cirkularne ekonomije

Saradnja PKS i Nordijske poslovne alijanse u oblasti cirkularne ekonomije

Predstavnici Centra za Cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije i Nordijske poslovne alijanse u Beogradu potpisali su danas Pismo o namerama usmereno na jačanje saradnje dve poslovne asocijacije na polju razvoja cirkularne ekonomije, zajedničkih zelenih projekata, kao i osnivanja HUB-a i digitalne platforme za cirkularnu ekonomiju. Dokument su potpisali Siniša Mitrović, rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS i Iva Petrović, izvršna direktorka Nordijske poslovne alijanse u Beogradu.

– Ovo je početak velike koalicije, a najpre to radimo sa Nordijskom alijansom, jer su to zemlje koje su znale pravi odgovor na klimatske promene. Mi ćemo našu alijansu otvoriti za sve poslovne asocijacije iz Srbije i regiona, kako bi mogli da dobijemo konsenzus kuda će ići region i Srbija kada su u pitanju odgovori na klimatske promene“, naveo je Mitrović. On je  istakao  da PKS promoviše „zelenu tranziciju Srbije 2030“ koja treba da obezbedi uslove za ekonomiju usmerenu na štednju resursa sa punom energetskom efikasnošću jer, kako kaže, to garantuje konkurentost na regionalnom, evropskom i svetskom tržištu.

Mitrović  je podsetio da je u planu izgradnja 356 postrojenja za tretman otpadnih voda, kao i više od 20 centara za tretman čvrstog komunalnog otpada u Srbiji. Takođe, navodi da još ne postoji tretman farmaceutskog otpada, kao ni tretman baterija, a da postoji i problem sa tretmanom tekstilnog otpada.

„Ovaj ceo ciklus gledamo kao veliku investiciju, biću kredibilan ako kažem da će zelena tranzicija omogućiti Srbiji rast od jedan odsto BDP-a godišnje ukoliko pređemo sa linearne na cirkularnu ekonomiju, što podrazumeva prelazak na modela ‘proizvedi-upotrebi-baci’ na model ‘proizvedi-upotrebi-proizvedi’ i to je ključna poruka koju upućujemo poslovnoj zajednici“, ističe Mitrović.

Podseća da je šteta koju Srbija u poslednjih 20 godina ima od klimatskih promena dostigla sedam milijardi evra. „Kvalitet života i bezbednost građana su najviši standardi koji svaka država želi da postigne“, dodao je on i istakao da će praksu skandinavskih zemalja preneti na sektor malih i srednjih kompanija. Navodi da će Srbija sa Nordijskom poslovnom alijansom, sa transferom dobrih poslovnih praksi, sa pozajmljenim znanjem obezbediti pristup finansijama, a da je za implementaciju cirkularne ekonomije potrebno najmanje jedan odsto BDP investicija u životnu sredinu, što je 500 miliona evra godišnje u narednih deset godina kako bi se smanjio pritisak i pojačala otpornost na klimatske promene.

„Startapovi će biti promoteri novih rešenja, a digitalizacija i cirkularna ekonomija će biti dva osnovna postulata u rešenju infrastrukturnih projekata u Srbiji“, rekao je Mitrović i istakao da su četiri stuba – tretman otpadnih voda, tretman čvrstog otpada, borba za kvalitet vazduha i remedijacija zemljišta u Srbiji  velika investiciona šansa za domaće fondove i banke, ali i za privatne fondove i investicije privatnog kapitala.

Iva Petrović, izvršna direktorka Nordijske poslovne alijanse rekla je da je potpisivanje ovog važnog Pisma o namerama početak saradnje u oblasti cirkularne ekonomije koja je ključna tema pre svega za nordijske zemlje, njihove ambasade u Srbiji kao i za samu Srbiju u ovoj godini.

„ Nadamo se da ćemo sa Privrednom komorom Srbije kroz novoosnovani HUB razvijati projekte i inicijative koji su u interesu naših članica kao i poslovnog sektora u Srbiji“ , rekla je Petrović. Ona se zahvalila na inicijativi PKS koja je prepoznala u Nordijskoj poslovnoj alijansi partnera koji može da pomogne u prenosu znanja i tehnologija iz nordijskih zemalja.