Saradnja Srbije i Ekonomske komisije UN za Evropu

Saradnja Srbije i Ekonomske komisije UN za Evropu

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i Olga Algejeva izvršni sekretar Ekonomske komisije UN za Evropu (UNECE) razgovarali su o dosadašnjoj saradnji i istakli zajedničko opredeljenje za unapređenje buduće saradnje na nacionalnom planu i u međunarodni aktivnostima.
Ministar Trivan je tokom razgovora istakao da je Srbija, koja je potpisnik Konvencije UNECE o prekograničnim efektima industrijskih zagađenja i korisnik njenog programa pomoći, posvećena poboljšanju industrijske bezbednosti i radu na sprovođenju Konvencije. Objasnio je naše prioritete u oblasti upravljanja vodama koji su između ostalog i u skladu sa implementacijom ciljeva Protokola o vodi i zdravlju. Ministar je ukazao da je pitanje vode neodvojivo od rešavanja zagađenja životne sredine, a pre svega problema otpadnih voda i otpada. Navodeći da Srbija trenutno prečišćava samo 10% otpadnih voda, Trivan je kazao da MZŽS stručno i finansijski pomaže opštinama u pripremi projektno- tehničke dikumentacije kako bi se pokrenuo investicioni ciklus izgradnje 359 postrojenja za preradu otpadnih voda sa linijama mulja. Ukazao je da nam je oko 5.6 milijardi evra potrebno da investiramo u sektor voda u narednih 20 do 25 godina i da je to pažljivo proračunato u okviru specifičnih direktiva implementacije u oblasti voda. Kazao je da će ti projekti doprineti zdravoj životnoj sredini i zdravlju građana i doneti dobrobit ekonomiji i povećanju zapošljavanja u opštinama. Govoreći o važnosti akcije koju MZŽS sprovodi u saradnji sa MUP i Tužilaštvom na otkrivanju nezakonitog odlaganja opasnog otpada, Trivan je ukazao da se u Srbiji krivično odgovara za štetu nanetu životnoj sredini nezakonitim postupanjem sa opasnim otpadom.
Olga Aglyerova je kazala da su u svetu gradovi i lokalni nivo motor razvoja i sprovođenja politike i konkretnih projekata u oblasti životne sredine. Ponudila je i saradnju na inicijativi UNECE kroz projekat ozelenjavanja gradova Evrope u koji bi se uključili i gradovi Srbije, što je Trivan sa zadovoljstvom prihvatio i objasnio da je pošumljavanje najefikasniji način borbe sa klimatskim promenama. Zamolila je podšku aktivnostima na Protokolu o vodi i zdravlju i ponudila je saradnju na usavršavanju mladih eksperata u Ženevi.