U Bečeju predstavljena studija „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Bečeju“

U Bečeju predstavljena studija „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Bečeju“

U velikoj sali Skupštine opštine Bečej 24. novembra 2021. predstavljena je studija „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u Bečeju“, izrađena u okviru projekta „Zeleni inkubator“. Projekat je finansirala Evropska unija, sufinansiralo Ministarstvo zaštite životne sredine, a realizovali su ga Inženjeri zaštite životne sredine iz Novog Sada, Beogradska otvorena škola i Mladi istraživači Srbije.

Na predstavljanju studije u Bečeju o cirkularnoj ekonomiji govorio je Andija Penzeš, stručnjak za upravljanje otpadom iz Sombora, a o samom procesu izrade studije kao i o rezultatima dobijenim nakon istraživanja govorio je Igor Jezdimirović, predsednik organizacije Inženjeri zaštite životne sredine.

-„Polazne osnove rađene su za 40 opština i gradova u Republici Srbiji, kao doprinos civilnog društva sagledavanju problema na lokalnom nivou, a sa željom da civilno društo da svoj doprinos u prelasku sa linearne na cirkularnu ekonomiju, izjavio je Jezdimirović.

Svaka studija, pored analize trenutno stanja, daje i preporuke na koji način lokalna zajednica može bolje da se pripremi i podrži prelazak na cirkularnu ekonomiju.
Pored toga, studije su bile usmerene na deo cirkularne ekonomije koji se odnosi na upravljanje otpadom, s obzirom na to da je to trenutno najaktuelnija oblast i oblast u kojoj je najurgentnije da se urade neke promene. Cirkularna ekonomija se ne zasniva samo na upravljanju materijom koja je jednim dobrim delom u oblasti upravljanja otpadom, nego se ona oslanja i na način upotrebe vode i na način upotrebe energije. Međutim, zbog urgentnosti i trenutnog stanja koje se dešava u upravljanju otpadom, ove sudije su pre svega usmerene na deo koji se tiče upravljanja otpadom i materijom kada je u pitanju cirkularna ekonomija.
To je posebno značajno kada se uzme u obzir da je trenutno u izradi Program za cirkularnu ekonomiju na nacionalnom nivou, kao i izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom. Ovi dokumenti treba da  prepoznata rešenja i probleme koji su sagledani i u studijama na lokalnom nivou unaprede i da nam omoguće da celo društvo prestane pre svega da otpad baca i počne sa otpadom da upravlja na način da on može da se iskoristi za nove proizvode, naglasio je Jezdimirović. Dodao je i činjenicu da su u toku izrade studije iz Bečeja dobijene konretne i sveobuhvatne informacije, što je bilo od ključnog značaja za kvalitet same studije.
Dragan Kovačev, član opštinskog veća u Bečeju zadužen za privredu, preduzetništvo i zaštitu životne sredine, izrazio je zadovoljstvo izradom ove studije, kao i konkretnim benefitima koje sadržaj studije pruža lokalnoj samoupravi u predstojećim naporima da se svi privredni i društveni činioci u Bečeju što efikasnije uključe u tokove cirkularne ekonomije: „Ova studija će nam zaista pomoći , kako bismo konkretno uticali na prihvatanje i implementaciju postulata cirkularne ekonomije u opštini Bečej. Posebno zadovoljstvo za nas predstavljaju pozitivne ocene autora ove studije izrečene o kvalitetnoj pripremi projekta, gde je opština Bečej istaknuta kao jedna od retkih koja je pružila kompletne i verodostojne podatke i informacije, na kojima i počiva kvalitet i upotrebna vrednost same studije, istakao je Kovačev.
Podelite