Unapređenje propisa preduslov daljeg razvoja industrije posebnih tokova otpada

Unapređenje propisa preduslov daljeg razvoja industrije posebnih tokova otpada

Najavljene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, čije je usvajanje planirano do kraja tekuće godine, dovešće do otklanjanja pojedinih nedostataka zakonskog akta usvojenog pre trinaest godina i stvoriti preduslove za dalji razvoj industrije posebnih tokova otpada.

Predsednik Udruženja reciklera Srbije Nikola Egić ističe da je Ministarstvo zaštite životne sredine u postupku javne rasprave prihvatilo većinu predloga industrije posebnih tokova otpada.

– Prihvatanje predloga Udruženja reciklera Srbije i pojedinih subjekata iz drugih oblasti upravljanja otpadom pokazuje postojanje dijaloga između privrede i resornog ministarstva i uvažavanje predloga koji su upućeni u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom. Ipak, u dugogodišnjoj primeni važećeg zakona pokazali su se njegovi brojni nedostaci, zbog čega se nadamo da se u nastavku zakonodavne procedure mogu rešiti i dodatna otvorena pitanja, koja se tiču same industrije, ali i procedura i nadležnosti različitih nivoa vlasti. Rešavanje ovih pitanja, zajedno sa najavljenim izmenama Zakona o zaštiti životne sredine, koje se odnose i na uređivanje postupka isplate podsticaja za zbrinjavanje posebnih tokova otpada, mogu stvoriti preduslove za narednu fazu razvoja naše industrije i nastavak njenog kontinuiranog rasta – rekao je Egić.

U prvih devet meseci 2022. godine zbrinuto je preko 97 hiljada tona posebnih tokova otpada, pokazuju podaci Udruženja reciklera Srbije.

– Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo je tokom 2022. godine konkurse za poslednji kvartal prethodne i tri kvartala tekuće godine, čime su, posle mnogo godina nestabilnosti, drugu godinu za redom blagovremeno plaćena sredstva za tretman opasnog otpada. Rezultati industrije posebnih tokova otpada u prva tri kvartala oslikavaju kako stabilno finansiranje i predvidivo poslovanje dovode do pozitivnih rezultata. Najznačajnije je da država na ovaj način obezbeđuje zbrinjavanje otpada u skladu sa zakonom i evropskim standardima, čime se sprečava nekontrolisano ispuštanje toksičnih materija u životnu sredinu – kazao je je Egić i doda da to predstavlja najbolji način brige za javno zdravlje naših građana i životnu sredinu uopšte.

Egić dalje ističe i da je stabilno poslovanje i kontinuiran rast mlade i perspektivne industrije kakva je reciklažna ima poseban značaj u kriznim vremenima.

– U uslovima ubrzane inflacije i ozbiljnih znakova usporavanja privredne aktivnosti u globalnim okvirima, od velike važnosti su sve grane koje mogu da održe, a posebno one koje mogu da povećaju aktivnost. Reciklažna industrija, koja upošljava više od 15 hiljada ljudi, posle dugo vremena ove godine zabeležila je i rast zaposlenosti od devet procenata. Uz nastavak ulaganja države u infrastrukturu i unapređenje pravnog okvira  za upravljanje otpadom, stvaraju se uslovi da ova industrija pokaže sve svoje kapacitete i nastavi trendove rasta i u otežanim okolnostima – smatra Egić.

Podelite