„Znam, znači mogu!“ – VI međunarodni MITECO Forum

„Znam, znači mogu!“ – VI međunarodni MITECO Forum

Panel diskusije na temu životne sredine i informacija u socijalnom okruženju

Da li je vrednost informacije danas porasla u odnosu na vreme pre pandemije? I kolika je njena vrednost u novoj realnosti gledajući kroz prizmu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom? Ovo su samo neka od pitanja koja će biti pokrenuta na VI međunarodnom MITECO Forumu „Znam, znači mogu!“ u četvrtak, 26. novembra 2020. godine.

Šesti po redu Forum svečano će otvoriti Miodrag Mitrović, predsednik MITECO Foruma, Nj. E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Srbiji, Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu i Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije.

MITECO Forum tradicionalno okuplja brojne učesnike iz zemlje i sveta kako bi diskutovali na aktuelne teme koje daju pravac daljeg razvoja Srbije u politikama zaštite životne sredine. Ove godine, eksperti iz oblasti ekonomije, sociologije, ekologije, nauke i medija, kao i predstavnici biznisa, udruženja i brojnih državnih institucija predstaviće njihovo viđenje budućnosti u ambijentu nove realnosti koju nam je donela pandemija virusa COVID-19.

„U ovoj godini kada organizujemo šesti po redu MITECO Forum navršava se 30 godina tranzicije privrednog sistema u Srbiji, kao i 20 godina od kako je Miteco Kneževac počeo da se bavi upravljanjem industrijskim i opasnim otpadom. Na sve to još imamo pandemiju virusa Covid-19 koja će sigurno promeniti način i uslove privređivanja u vremenu koje dolazi“, izjavljuje Miodrag Mitrović, predsednik MITECO Foruma i dodaje: „Zato je sada pravi momenat da predstavimo značaj informacija u cilju kreiranja kritičkog razmišljanja, pravovremenog delovanja i prilagođavanja novim situacijama, kako sa aspekta pojedinca, tako i sa aspekta biznisa i društva, u celini.“

Prvi MITECO Forum je organizovan pre tačno 18 godina. Od tada, značaj MITECO Foruma iz godine u godinu raste ogledajući se u činjenici da je Forum postao referentno mesto za pokretanje aktuelnih tema iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, sa posebnim osvrtom na oblast upravljanja otpadom. MITECO Forum predstavlja platformu za pronalaženje novih održivih rešenja, kao i razmenu iskustva i primera dobre prakse.

„U Srbiji i dalje imamo problem sa sistemskim pristupom upravljanja otpadom, jer nije usvojena republička strategija (prethodnoj je rok istekao), a nismo usvojili plan upravljanja otpadom u glavnom gradu za narednih deset godina. Da bi životna sredina i njeni akteri funkcionisali kako treba, potrebno je formirati ”eko fond” kao nezavisnu finansijsku instituciju“, ističe Miodrag Mitrović, predsednik MITECO Foruma i zaključuje: „MITECO je, kreirajući poslovnu strategiju za period 2021-2025, preduzeo mere da investira u svoj pogon kako bi pomogao da plan upravljanja otpadom u Beogradu bude održiv. Naime od sledeće godine na deponiju Beograda neće moći da se odlaže neselektovan otpad, već samo onaj koji je ugovoren sa stranim privatnim partnerom iz javno privatnog partnerstva. Eto poslovne prilike da se i ostali privatni operateri zajedno sa javnim komunalnim preduzećem okupe oko čitavog projekta. To pak znači da će građani i privredna društva dobiti kompletnu uslugu upravljanja otpadom, ali da će i sami morati da se pobrinu za primarnu selekciju. Beograd će tada biti primer dobre prakse i za ostale gradove u regionu. To je ono čemu se nadam u godinama koje dolaze.“

Zbog globalno specifične situacije u kojoj se nalazimo, a sa ciljem da svim učesnicima i posetiocima bude obezbeđen pristup sadržaju, MITECO Forum će po prvi put biti organizovan u „hibridnoj“ formi. Pored oficijelnog praćenja, celokupan program Foruma će biti dostupan i putem live streaminga na online kanalu.

Ukoliko želite da prisustvujete VI MITECO Forumu ili da ga uživo pratite putem online kanala, možete se prijaviti na sledećem linku, najkasnije do 23. novembra, do 12 časova.