Zrenjanin će prikupljati elektronski otpad

Zrenjanin će prikupljati elektronski otpad

U Zrenjaninu je pokrenut projekat sakupljanja elektronskog otpada, iza koga stoji Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj Banat.

Dogovoreno je sa još 12 učesnika, da se elektronskim otpadom upravlja na inovativan način, a svoju ulogu imaće i škole.

Memorandum o saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat, na projektu sakupljanja elektronskog otpada, potpisali su grad Zrenjanin, preduzeće EKO-METAL Vrdnik, JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA Beograd, Tehnički Fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Zrenjaninska gimnazija, Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“, Tehnička škola Zrenjanin i četiri osnovne škole iz Zrenjanina: “Petar Petrović Njegoš”, “Sonja Marinković”, “Đura Jakšić” i “Žarko Zrenjanin”.

Projekat “CIRKL” finansira Evropska unija u okviru Interreg Jadransko-jonskog programa sa ciljem unapređenja i širenje znanja o praktičnoj održivosti principa cirkularne ekonomije, kroz zajednički pristup koji uključuje poslovne subjekte, administrativne i finansijske organizacije, kao i civilno društvo u urbanim sredinama, gde se proizvodi najveća količina otpada i gde se istovremeno mogu primeniti inovativno-cirkularni poslovni modeli.

JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin imaće ključnu ulogu u ovom projektu, i u narednom periodu predviđena je nabavka posebnih kontejnera za prikupljanje elektronskog i električnog otpada, gde će ovo preduzeće imati ulogu koordinatora u budućim aktivnostima.

Istraživanja su pokazala da čak 41 odsto građana Srbije električni i elektronski otpad odlaže kao i kućno smeće, baca ga u kontejnere.

Kroz projekat “Cirkl” radiće se na edukaciji i informisanosti građana, s ciljem da se taj procenat smanji.

izvor: www.danas.rs