Beč: građevinski materijal od drvnog ostatka

Beč: građevinski materijal od drvnog ostatka

Oko 50 odsto stabla koje se obradi u pilani ostaje kao strugotina, piljevina, drveni prah i kora. Nova laboratorija Kristijan Dopler (CD) na Tehničkom univerzitetu u Beču radi na razvoju postupka kako bi se od ostataka drveta napravio građevinski materijal.

Čak i u malim komadima drveta, struktura koja karakteriše drvo ostaje potpuno netaknuta. „Ona pruža stabilnost i nosivost uprkos niskoj težini drveta“, objašnjava direktor nove laboratorije, Markus Lukačević. Cilj je da se ovi gradivni blokovi ponovo sastave na održiv način u makroskopske nosive strukture.

– Tako dobijena lignoceluloza može se povezati s novim građevinskim materijalima pomoću dodatnih proizvodnih procesa – rekao je Lukačević.

Krajnji proizvod i dalje sadrži 100 odsto drvo, jer se i vezivna sredstva koja se koriste, kao što je lignin, takođe dobijaju iz ostatka drveta. U razvojnom procesu sarađuje se sa drvnoprerađivačkim koncernom HS Timber Group. Na ovaj način može se dobiti dvostruko više građevinskih delova iz jednog stabla, a da se pritom ne troše dodatni prirodni resursi.

U okviru laboratorije CD koja je odobrena na sedam godina, naučnici sarađuju sa kompanijama u oblasti primenjenog istraživanja. Razvoj nove metode podjednako finansira austrijsko ministarstvo privrede I partnerska kompanija HS Timber Group.

Izvor: Saopštenje za medije, Kancelarija Grada Beča u Beogradu

Podelite