Globalni Savez za uklanjanje plastičnog otpada ulaže 1,5 mlrd USD u zaštitu okoline

Globalni Savez za uklanjanje plastičnog otpada ulaže 1,5 mlrd USD u zaštitu okoline

Kako prenosi E-kapija, BASF je juče, u saradnji sa skoro 30 kompanija, osnovao globalni savez za unapređenje rešenja koja smanjuju i eliminišu plastični otpad kojim se loše upravlja u životnoj sredini, naročito u okeanu.
Savez za uklanjanje plastičnog otpada (Alliance to End Plastic Waste – AEPW) uložio je više od milijardu dolara sa ciljem da uloži još 500 mil USD u narednih pet godina kako bi podstakao uklanjanje plastičnog otpada iz životne sredine, saopštila je kompanija BASF.
Nova rešenja biće razvijena tako da smanje količinu plastičnog otpada i upravljaju njime. Ovo podrazumeva i promovisanje rešenja za već iskorišćenu plastiku, koja bi trebalo da omogući cirkularnu ekonomiju.
– Snažno podržavamo inicijativu za smanjenje plastičnog otpada u životnoj sredini – izjavio je dr Martin Brudermiler, predsednik Izvršnog odbora i glavni direktor za tehnologiju (CTO) u BASF-u, koji je od samog početka podržao osnivanje Saveza. – Mi smo suosnivači Saveza za uklanjanje plastičnog otpada, jer želimo da kreiramo i promovišemo rešenja koja će efikasno rešiti problem plastičnog otpada u svetu – objasnio je Brudermiler.
– Plastika je efikasan materijal koji može uštedeti resurse i obezbediti zdravlje, bezbednost i brojne druge pogodnosti u društvu. Ove pogodnosti mogu biti kontradiktorne ukoliko plastika i plastični otpad nisu ni iskorišćeni, ni odloženi, ni reciklirani na odgovoran način.
Poznavanje porekla plastičnog otpada je ključno. Istraživanje koje je sprovela organizacija Ocean Conservancy pokazuje da plastični otpad u okeanu uglavnom potiče sa kopnenih smetlišta. Većina plastičnog otpada se raznosi rečnim tokovima i može se pratiti do deset velikih svetskih reka, uglavnom u Aziji i Africi.

Mnoge od ovih reka protiču kroz gusto naseljene oblasti kojima nedostaju adekvatni sistemi i infrastruktura za prikupljanje i reciklažu otpada, što uslovljava veliko širenje otpada. AEPW će otpočeti s akcijama na mestima gde su one najpotrebnije. To će podrazumevati projekte koji će doprineti rešenjima za četiri ključne oblasti: razvoj infrastrukture za skupljanje i upravljanje otpadom i povećanje reciklaže; inovacije za unapređenje novih tehnologija koje olakšavaju recikliranje i obnavljanje plastike i stvaraju vrednost od već upotrebljene plastike; obrazovanje i uključivanje vlada, kompanija i zajednica za početak akcija; čišćenje oblasti sa velikim procentom plastičnog otpada u okolini, naročito velikih tokova otpada, poput reka, koje odvode kopneni otpad u okean.

– Svi se slažu da plastični otpad ne pripada našim okeanima, niti bilo gde u životnoj sredini. Ovo je kompleksan i ozbiljan globalni izazov koji zahteva promenu u akcijama i jako vođstvo. Ovaj savez je najsveobuhvatniji pokušaj do danas da se plastični otpad ukloni iz životne sredine – rekao je Dejvid Tejlor, Izvršni direktor kompanije Procter & Gamble i predsedavajući u AEPW-u.
Savez je neprofitna organizacija čije su članice svetske kompanije iz lanca proizvođača plastike i robe široke potrošnje, preciznije: hemijski proizvođači i proizvođači plastike, kompanije koje se bave robom široke potrošnje, maloprodajni lanci, prerađivači sirovina i kompanije za upravljanje otpadom. Savez će sarađivati sa vladama, međuvladinim organizacijama kao što je UN životna sredina, akademskom javnošću, nevladinim organizacijama i građanima kako bi uložila u zajedničke projekte koji će eliminisati plastični otpad iz okoline.
Uključivanje BASF-a u savez ojačava BASF-ovu inicijativu za odgovorno upravljanje plastikom. – Jedna od važnih mera za ukidanje nekontrolisanog upliva plastike u životnu sredinu je stvaranje zatvorenih krugova gde se plastika može koristiti kao novi sirovi materijal. Hemijska industrija igra važnu ulogu u inovacijama i implementaciji velikih procesa za pretvaranje plastičnog otpada u nove proizvode – izjavio je Brudermiler.
Primer kako BASF radi na inovativnim tehnologijama koje promovišu obnavljanje i recikliranje plastike je nedavno započet projekat ChemCycling. Zajedno sa svojim kupcima i partnerima, BASF je razvio i proizveo prve proizvode od hemijski recikliranog plastičnog otpada, navodi se u saopštenju kompanije BASF.
BASF aktivno sprovodi i međunarodni program Operation Clean Sweep® na globalnom nivou u svim svojim fabrikama koje proizvode plastiku, a čiji je cilj sprečavanje ispuštanja plastičnih čestica u životnu sredinu putem bihevioralnih, organizacionih i tehničkih mera. Osim toga, BASF je uključen u brojne saradnje i projekte sa raznim udruženjima (na primer, Svetski savet za plastiku – World Plastics Council, fondacije Ellen MacArthur, CEFLEX) za obrazovanje i upravljanje otpadom.

Kompanije koje su osnivači Saveza za uklanjanje plastičnog otpada su: BASF, Berry Global, Braskem, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Clariant, Covestro, CP Group, Dow, DSM, ExxonMobil, Formosa Plastics Corporation USA, Henkel, LyondellBasell, Mitsubishi Chemical Holdings, Mitsui Chemicals, NOVA Chemicals, OxyChem, Procter & Gamble, Reliance Industries, SABIC, Sasol, Shell, Suez, SCG Chemicals, Sumitomo Chemical, Total, Veolia i Versalis (Eni).
izvor: www.ekapija.com