Količina plastičnog otpada premašuje svetski kapacitet upravljanja 5. septembra

Količina plastičnog otpada premašuje svetski kapacitet upravljanja 5. septembra

Novi izveštaj EA Earth Action otkriva da će 2024. godine biti proizvedeno 220 miliona tona plastičnog otpada, ali i da će se Dan prekoračenja plastike dogoditi 5. septembra.

Ovogodišnji izveštaj Plastic Overshoot Dai objavljen od strane EA Earth Action uoči četvrte runde pregovora za globalni sporazum UN o plastici. Dan prekoračenja plastike označava tačku kada količina proizvedenog plastičnog otpada premašuje svetski kapacitet da njime upravlja.

Izveštaj je otkrio da je od 2021. godine došlo do porasta plastičnog otpada za 7,11 odsto. Preko jedne trećine plastike će se loše upravljati na kraju svog životnog veka, što iznosi 68,6 miliona tona, sa globalnim prosekom od 28 kilograma plastičnog otpada po osobi.

Dok je izveštaj iz 2023. analizirao samo otpad od plastične ambalaže, ove godine EA Earth Action je u svoju analizu uključila plastični otpad iz tekstilne industrije i kućni otpad.

Skoro 50 odsto svetske populacije od aprila 2024. živi u oblastima u kojima je proizvedeni plastični otpad već premašio kapacitet upravljanja njime, navodi se u izveštaju. Predviđa se da će ta cifra porasti na 66% do 5. septembra 2024. godine.

Izveštaj je takođe otkrio da je 12 zemalja odgovorno za 60% svetskog plastičnog otpada koji se loše upravlja, a prvih pet su Kina, SAD, Indija, Brazil i Meksiko.

Sara Perreard, ko-izvršni direktor, u EA Earth Action & Plastic Footprint Netvork, ističe da su nalazi nedvosmisleni – poboljšanja u kapacitetima upravljanja otpadom su nadmašena rastućom proizvodnjom plastike, čineći napredak gotovo nevidljivim, a pretpostavka da će kapacitet reciklaže i upravljanja otpadom rešiti krizu plastike je pogrešna.

– Izveštaj o Danu prekoračenja plastike za 2024. može poslužiti i kao svedočanstvo naše trenutne putanje i kao plan za neophodne akcije. Odluke donete danas će odjekivati kroz ekosisteme i ekonomije generacijama. Neka 2024. bude godina u kojoj se okrećemo ka putanji koja obuhvata smanjenje, osiguravajući da nasljeđe koje ostavljamo nije zakopano u plastici – poručuje Sara Perreard.

Izvor: Circular Online

Autor: Peter Dennis

Fotografija: Circular Online

Podelite