Novi projekti upravljanja otpadom za pionirske opštine

Novi projekti upravljanja otpadom za pionirske opštine

Svakog meseca 120 tona reciklažnog otpada sakupe stanovnici 17 mesta u Srbiji, u okviru projekta „Odvajamo“, koji finansira Evropska unija.

Od novembra 2022. godine, 17 opština i gradova (Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pančevo, Čajetina, Čačak, Užice, Lučani, Kosjerić, Bajina Bašta, Požega, Ivanjica, Sremska Mitrovica, Šabac, Bogatić, Šid) počelo je sa sprovođenje sakupljanja reciklabilnog otpada odvojenog u domaćinstvima sa ciljem da što manje ovog otpada završi na deponijama u okviru projekta „Odvajamo“. Ove pionirske opštine već sakupile više od 120 tona reciklabilnog materijala dobrog kvaliteta svakog meseca, a u narednim mesecima se očekuje porast u količinama sakupljenog materijala u domaćinstvima.

Predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Evropske unije i Švedske sastali su se u Pirotu sa predstavnicima 17 trenutno najnaprednijih lokalnih samouprava u oblasti upravljanja otpadom. Učesnici sastanaka i radionica razgovarali su o izazovima i uspesima u sprovođenju projekta „Odvajamo“ kao i novim projektima koji dolaze.

Građani su preduzumljivi, a njihove reakcije veoma pozitivne – individualna domaćinstva su zadovoljna da su dobila plave kante za odvajanje otpada i da javna komunalna preduzeća dolaze redovno prema najavljenom rasporedu namenskim vozilima da sakupljaju suvi otpad iz tih kanti koji potom odlazi na liniju za sekundarnu separaciju u regionalne centre za upravljanje otpadom.

– U zemljama Evropske unije pokušavamo da odvajamo otpad maksimalno kako bi što manje otpada završilo na deponijama. To pomaže da smanjimo troškove koje imamo zbog zagađena i troškove samih deponija. To stvara i nova radna mesta, a ta stvar je veoma važna. Kada smo započeli projekat  „Odvajamo“ sa Ministarstvom zaštite životne sredine i sa 17 opština u celoj zemlji uradili smo istraživanje koje je pokazalo da 94% građana podržava primarno odvajanje otpada kao meru smanjenja zagađenja. Danas smo jako zadovoljni i jako srećni što smo ovde u Pirotu sa još 16 opština gde ćemo razgovarati kako da ovaj projekat bude još uspešniji. Ovaj projekat pokazuje šta je to evropska solidarnost, radimo ga u duhu ‘Tima Evropa’ zajedno sa Švedskom – istakao je Antoan Avinjon, programski menadžer za životnu sredinu i borbu protiv klimatskih promena pri Delegaciji EU u Srbiji.

Ida Roteršverd, prva sekretarka Ambasade Švedske je izjavila da Švedska radi u bliskoj saradnji sa Evropskom unijom i Srbijom kako bi podržala Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.

– Mi, u oblasti zaštite životne sredine podržavamo mnoge stvari koje su važne za dobar kvalitet života u Srbiji, kao što je upravljanje otpadom, prerada voda, upravljanje kvalitetom vazduha, regulisanje industrijskog zagađenja i drugo. Drago nam je što vidimo da su građani širom Srbije spremni da krenu i da već odvajaju otpad kao što su papir, plastika, metal i staklo. Dobro je što angažujemo sve više i više građana, ali za ovo će biti potrebno vreme, treba se dugoročno posvetiti ovom procesu jer on traje, u Švedskoj je bilo potrebno barem deset godina da ljudi shvate značaj odvajanja otpada – dodala je Ida Roteršverd.

– Na ovom sastanku želimo da vidimo napredak i nove ideje i nove planove za budućnost prilikom realizacije ovog i sličnih projekata u oblasti zaštite životne sredine – podvukao je pomoćnik ministra Dušan Čarkić.

Tokom organizovane radionice 17 opština moglo je da podeli i razmeni svoja iskustva u implementaciji i promociji ovog projekta kao i da se konsultuje sa partnerima na projektu o sledećim koracima i planovima za nove projekte iz oblasti životne sredine.

Autor i fotografija: portal DELEGACIJA EU U REPUBLICI SRBIJI

Podelite