Od hijerarhije upravljanja otpadom ostalo samo đubre

Od hijerarhije upravljanja otpadom ostalo samo đubre

Tema ovog teksta je hijerahija upravljanja otpadom kako bismo videli gde smo do sada i šta možemo da uradimo. Kako pisati o ovoj temi kada je đubre na sve strane i po gradovima i po selima. Iako je reč o obimnom tekstu jer smo sa sagovornicima želeli da sagledamo razne aspekte problema, nemojte da vas mrzi da čitate, ovo nije tema za post ili video od 30 sekundi, već da malo obratite pažnju na svoju okolinu, gde živite, gde vam rastu deca i šta će biti kad ona odrastu ako se momentalno nešto ne promeni.

I dalje se čudimo po društvenim mrežama divljim deponijama na svakom koraku. Spaljuje se otpad i šteti zdravlju i životnoj sredini. Prljavština i smrad po gradovima na sve strane. Iako mnogi govore da je tako oduvek, ipak se može primetiti da je iz godine u godinu sve gore. A i šta znači da je nešto već decenijama tako, zar ne treba da promenimo na bolje i to odmah. Pitanje upravljanja otpadom je jednostavno rešivo i brzo vidljivo, a ko god tvrdi da novca nema nije u pravu.

Načelo hijerarhije upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom i podrazumeva sledeći redosled: prevencija, ponovna upotreba, reciklaža, ponovno iskorišćenje u cilju dobijanja energije i na kraju odlaganje.

Odlaganje otpada na deponiju vrši se ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje, u skladu sa načelom hijerarhije upravljanja otpadom. Međutim, u Srbiji najveće količine otpada odlaze na deponiju tačnije na smetlišta. Dokle će u Srbiji najveće količine otpada, koji može da se iskoristi, bacati na deponije, smetlišta, u prirodu?

Odogovore saznajte na portalu SRDA

Podelite