Pretvaranje otpada u održivu energiju

Pretvaranje otpada u održivu energiju

Svet se suočava sa rastućim problemom otpada, koji zagađuje našu okolinu i utiče na klimatske promene. Umesto da gledamo na otpad kao teret, možemo ga posmatrati kao vredan resurs koji se može iskoristiti za proizvodnju energije.

Pretvaranje otpada u održivu energiju postaje sve više popularno i široko prihvaćeno rešenje širom sveta. Postoje razne tehnologije koje omogućuju ovaj proces, poput anaerobne digestije, termičke obrade, pirolize i mnoge druge.

Jedan od najvećih benefita pretvaranja otpada u energiju je smanjenje emisija gasova staklene bašte. Umesto da otpad završi na odlagalištima, gde bi se raspadao i ispuštao opasne gasove, pretvaranjem u energiju koristimo taj otpad kao obnovljivi izvor energije. Time se smanjuju emisije gasova staklene bašte i doprinosi borbi protiv klimatskih promena.

Autor: Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu – FTN

Podelite