Rasipanje hrane u EU 2020.

Rasipanje hrane u EU 2020.

U 2020. godini, prve godine pandemije COVID-19, u EU je bačeno oko 127 kilograma (kg) hrane po stanovniku. Domaćinstva su proizvela 55% otpada od hrane, što čini 70 kg po stanovniku. Preostalih 45% je otpad nastao naviše u lancu snabdevanja hranom.

Ove informacije potiču iz prvog praćenja otpada od hrane širom EU koje je objavio Eurostat. Članak predstavlja pregršt nalaza iz detaljnijeg članka sa objašnjenjima statistike.

Borba protiv otpada od potrošačke hrane ostaje izazov kako u EU tako i na globalnom nivou. Otpad od hrane iz domaćinstva je skoro duplo veći od otpada od hrane koji nastaje iz sektora primarne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića (14 kg i 23 kg po stanovniku; 11% i 18%, respektivno), sektora u kojima postoje strategije za smanjenje otpad od hrane, na primer sa upotrebom odbačenih delova kao nusproizvoda.

U restoranima i prehrambenim uslugama otpada 12 kg otpada po osobi (9%), dok je maloprodaja i druga distribucija hrane sektor sa najmanjom količinom otpada (9 kg; 7%); međutim, još uvek se analizira uticaj karantina COVID-19 na ova dva sektora.

Rastuće cene i zabrinutost zbog našeg uticaja na životnu sredinu čine da svi budemo svesni da efikasno koristimo resurse koje imamo, minimizirajući otpad. Jedan jednostavan način bi bio podizanje svesti o godišnjoj količini otpada od hrane koju proizvodimo. Otpad od hrane posebno ima veliki uticaj na životnu sredinu i klimu, jer je dodatni izvor emisije gasova staklene bašte.

Dalji podaci o otpadu uključeni su u interaktivni alat za vizualizaciju Eurostata koji prikazuje statističke podatke relevantne za Evropski zeleni dogovor. Predstavlja pregled 26 indikatora podeljenih u tri glavne teme: smanjenje našeg uticaja na klimu, zaštita naše planete i zdravlja i omogućavanje zelene i pravedne tranzicije. Dalji podaci o statistici otpada dostupni su u okviru EU za praćenje cirkularne ekonomije.

Izvor i foto: Eurostat

Podelite