Sektor ekoloških dobara i usluga beleži rast proizvodnje i porast izvoza

Sektor ekoloških dobara i usluga beleži rast proizvodnje i porast izvoza

Ekološka dobra i pružene usluge zaštite životne sredine imaju za cilj: sprečavanje ili minimiziranje zagađenja, degradacije ili iscrpljivanja prirodnih resursa; popravljanje nanete štete; smanjenje, uklanjanje, tretman i upravljanje zagađenjem, degradacijom i iscrpljivanjem prirodnih resursa; kao i obavljanje drugih aktivnosti poput merenja i praćenja, kontrole, istraživanja i razvoja, obrazovanja, obuke, informacija i komunikacije u vezi sa zaštitom životne sredine ili upravljanjem resursima.

Sektor ekoloških dobara i usluga deo je ekonomije koji se sastoji od heterogenog skupa proizvođača robe i usluga čiji je cilj zaštita životne sredine i upravljanje prirodnim resursima. Račun za Sektor ekoloških dobara i usluga pruža podatke o proizvodnji (autput), dodatoj vrednosti, zaposlenosti i izvozu.

Proizvodnja u Sektoru ekoloških dobara i usluga u 2020. godini iznosila je 145 724 mil. RSD, bruto dodata vrednost procenjena je na 50 891 mil. RSD, ukupan broj zaposlenih iznosio je 43 060, izražen ekvivalentom pune zaposlenosti, a izvoz na 12 740 mil. RSD.

Sektor ekoloških dobara i usluga beleži rast proizvodnje za 5,4% u 2020, u odnosu na 2019. godinu, porast BDV-a za 4,7%, pad zaposlenosti za 2,7%, kao i porast izvoza za 2,2%.

Udeo BDV-a iz Sektora ekoloških dobara i usluga u ukupnoj dodatoj vrednosti za Republiku Srbiju iznosi 1,1% u 2020. godini.

Više saznajte na sajtu Republičkog zavoda za statistiku

 

Podelite