Sever Bačke i Banata rešio problem odlaganja komunalnog otpada

Sever Bačke i Banata rešio problem odlaganja komunalnog otpada

Kako se navodi na sajtu RTS, u skladu sa modernim načelom da je otpad resurs i potrebom da se zaštiti životna sredina, Srbija je počela sistemski da rešava problem odlaganja smeća. U našoj zemlji izgrađeno je osam regionalnih i dve opštinske sanitarne deponije gde se otpad prikuplja, selektuje, prerađuje i odlaže u skladu sa evropskim ekološkim standardima. Jedna od najkompleksnijih je Regionalna deponija u Subotici, koja će rešiti problem odlaganja čvrstog komunalnog otpada za sedam opština Bačke i Banata.

Dvanaest godina nakon osnivanja regionalne deponije u Subotici, sa reciklažnim dvorištima u Novom Kneževcu, Čoki i Malom Iđošu i transfer stanicama u Bačkoj Topoli, Senti i Kanjiži, postrojenja su počela da rade. Probni rad trajaće do sredine godine, a već sada se obrađuje oko 150 tona smeća dnevno.

„U hali za separaciju otpada se mešani komunalni otpad razvrstava na reciklabilne delove i organiski deo koji izlazi sa roto-sita i nakon toga se šalje na kompostiranje, odnosno stabilizaciju otpada, objašnjava Sabina Benedek, šef Odeljenja za zaštitu životne sredine, Regionalne deponije u Subotici.

Podstičući rešavanje ekoloških problema Srbije i približavanje naše zemlje evropskim standardima u upravljanju komunalnim otpadom, Evropska unija je u subotička postrojenja uložila 20 miliona evra.

„Telo deponije ni na koji način ne zagađuje životnu sredinu, vršimo monitorig metana, imamo sistem za bio-gas. Takođe imamo sistem za prečišćavanje podzemnih voda. Znači, ne zagađujemo podzemne vode, vazduh, životnu sredinu i naravno čuvamo naše zdravlje“, naglašava Čila Goli, direktorka Regionalne deponije u Subotici.

Da bi se recikliralo više od pet procenata otpada koliko se sada nudi prerađivačima, lokalne samouprave planiraju da uvedu primarnu selekciju otpada u domaćinstvima, odnosno sistem dve kante.

„U plavu kantu će građani moći da odlažu otpad koji će moći da se reciklira, a zelena karta će biti namenjena za vlažni i organski otpad, to je za kompostilišta. Mi gledamo i našu decu da što više edukujemo, da pokažemo šta znači plava i zelena kanta, to već u školama polako uče“, navodi Zagorka Panić, pomoćnica gradonačelnika Subotice za ekonomski razvoj.

U postrojenjima subotičke sanitarne deponije nastaje i bio-gas, kao i toplotna energija koje će u budućnosti moći da se iskoriste kao višenamenska ekološka goriva.

izvor: www.rts.rs