U EU reciklirano 38% plastične ambalaže tokom 2020.

U EU reciklirano 38% plastične ambalaže tokom 2020.

Svaka osoba koja živi u EU tokom 2020. godini sproizvela je u proseku 34,6 kg otpada od plastične ambalaže. Od toga je reciklirano 13,0 kg.

Ova informacija potiče iz podataka o ambalažnom otpadu koje je objavio Eurostat. Članak predstavlja pregršt nalaza iz detaljnijeg članka sa objašnjenjima statistike.

Između 2010. i 2020. godine, količina proizvedenog otpada od plastične ambalaže po stanovniku povećana je za 23% (+6,5 kg). Količina recikliranog otpada od plastične ambalaže porasla je u istom periodu za 32% (+3,2 kg). Uprkos ovom poboljšanju, količina plastične ambalaže koja nije reciklirana porasla je za 3,4 kg po stanovniku od 2010. godine zbog većeg povećanja apsolutne količine proizvedenog otpada od plastične ambalaže.

Manje recikliranja plastike zbog promene metoda

Stroža pravila za prijavu reciklaže stupila su na snagu 2020. godine. To uključuje usaglašenu obračunsku tačku za reciklažu i strože obračunavanje frakcija kompozitnog ambalažnog materijala. Zbog toga je primećeno privremeno smanjenje od 3 procentna poena (sa 41% u 2019. na procenjenih 38% u 2020.).

Holandija, Litvanija, Slovačka, Španija, Bugarska i Kipar reciklirale su više od polovine proizvedenog otpada od plastične ambalaže. Nasuprot tome, manje od jedne trećine otpada od plastične ambalaže reciklirano je na Malti, u Francuskoj, Danskoj, Mađarskoj, Irskoj, Rumuniji, Poljskoj i Austriji.

Za izračunavanje kilograma po glavi stanovnika, nacionalne količine proizvedenog i tretiranog otpada se dele sa prosečnom populacijom relevantne godine.

Izvor Eurostat

Foto: Thinkstock

Podelite