U Vinči se spaljuje reciklabilan i opasan otpad iz domaćinstva

U Vinči se spaljuje reciklabilan i opasan otpad iz domaćinstva

Elektrana na otpad u Vinči je izgrađena, u završnoj je fazi testiranja i očekuje se da na leto ove godine dostigne pun kapacitet proizvodnje energije. S obzirom na to da u Beogradu nije razvijena primarna separacija otpada, u spalionicu u Vinči odlazi i otpad koji može da se reciklira, kao i opasan otpad iz domaćinstva poput baterija, sijalica, malih kućnih aparta, boja, hemikalija, lekova itd.

Održivi sistemi upravljanja otpadom drže se hijerarhije upravljanja otpadom: prevencija stvaranja otpada, ponovna upotreba, reciklaža, potom spaljivanje otpada, i na kraju deponovanje.

U Beogradu je hijerarhija obrnuta. Do sada se skoro sav otpad deponovao, sad će veći deo da se spaljuje, pa će možda da zaživi reciklaža…

Saznajte više na portalu SRDA

Foto: Beo Čista Energija

Podelite