Naše društvo se infantilno ponaša prema životnoj sredini

Naše društvo se infantilno ponaša prema životnoj sredini

MSc Igor Jezdimirović, predsednik Inženjera zaštite životne sredine iz Novog Sada, u prvom licu o sebi, životnoj sredini, prirodi i društvu.

Razvojni put

Porodica i detinstvo predstavljaju temelj budućeg života. Ljubav prema životnoj sredini i pasiju za angažovanje u njenom očuvanju i unapređenju usadila je u mene moja porodica, sa kojom sam najveći deo svog detinjstva proveo na obroncima Fruške gore. Kombinujući ljubav prema životu i lepotama prirode sa fotografijom, za koju sam se vezao već u osnovnoj školi, nastavio sam svoje školovanje u završavajući paralelno gimnazju i srednju tehničku školu. Biologija je bila predmet koji me je fascinirao, jer život za mene predstavlja najveći fenomen i najveću vrednost. Nakon uspešno završene gimazije i tehničke škole upisivanje Fakulteta tehničkih nauka i smera inženjerstva zaštite životne sredine bio je logičan i prirodan nastavak puta kojim sam krenuo. Pored školovanja i druženja, veliki deo svoga vremena sam  ulagao u društveni aktivizam i volontiranje. Prvo u najhumanijoj porodici na svetu – Crvenom krstu, a nakon toga u omladinskom i studenstkom sektoru kroz Omladinski savet i Studentsku uniju. Kao kruna omladinskog angažovanja 2015. godine dodeljeno mi je i najveće priznanje Crvenog krsta Srbije – Zlatni znak, ali ono na šta sam posebno ponosan su prijatelji koje sam stekao tokom svog angažovanja u Crvenom krstu i omladinskim organizacijama.

Sa odrastanjem došla je i želja za stučnim angažovanjem i značajnijem doprinosu u zaštiti životne sredine, pa sam 2005. godine sa kolegama sa fakulteta i drugim poštovaocima životne sredine osnovao udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“.

Zahvaljujući pozitivnoj energiji i znanju koje su osnivači uneli u udruženje „Inženjera zaštite životne sredine“ ono je počelo uspešno da radi i da se razvija, privlačeći sve veći broj poštovalaca i saradnika, partnera i donatora. Danas, nakon 14 godina uspešnog rada, sa velikim zadovoljstvom mogu se pohvaliti da su Inženjeri zaštite životne sredine dobitnici najstarijeg ekološkog priznanja u Srbiji Zelenog lista za 2018. godinu.

Kao ekspert učesnik sam mnogobrojnih domaćih i međunarodnih projekata, obuka, studijskih putovanja i sve što sam naučio može se sažeti u narodnu poslovicu „Kad nešto želiš nađeš način, kad nešto nećeš nađeš izgovor“ . Ja još uvek verujem da kao društvo želimo da živimo u zdravoj životnoj sredini i da smo spremni da se angažujemo da to i ostvarimo. Ako se svako barem malo u tome potrudi i doprinese, postoji šansa da buduće generacije sa ponosom, a ne sa osudom govore o našim delima.

Priroda i društvo

Posvećenost radu i vrednostima zdrave životne sredine u Srbiji je veliki izazov. Na dnevnoj osnovi susrećemo se sa zagađenjem, neefikasnim sistemom, parcijalnom primenom propisa ili jednostavno opštom nemogućnošću da se dovede u direktan odnos zagađenje u životnoj sredini i zdravlje. Kao Inženjer vi imate jednu profesionaln deformaciju da su 2+2 uvek 4 i samo mogu da budu 4. A u velikom delu drugih društvenih okolnosti 2 + 2 mogu da budu sve osim 4. Tehnika i nauka je toliko napredovala da postoje rešenja za skoro sve probleme sa kojima se Srbija danas u oblasti životne sredine suočava. Ono što ne postoji jeste interes da se ti problemi reše, a samim tim ni politička volja da se živi u zdravoj životnoj sredini. Zagađenje i bolest primetimo tek kada nas zadese, a prevencija, koja je ključ profesije svakog inženjera zaštite životne sredine, u našem društvu je tretirana kao bespotreban trošak i namet koji ako ikako može da se izbegne treba ga izbeći. Ako na sve to dodamo manipulisanje medijima i neefikasnost informativno obrazovnih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, dobijamo situaciju u kojoj se danas nalazimo. Sedimo u smeću, fekalije nam teku rekama, vazduh dišemo i gledamo u isto vreme, energiju rasipamo, poplava i suša se bojimo… a u isto vreme očekujemo da će sve to neko drugi da reši magičnim štapićem i po ceni sa popustom.Ovako infantilno ponašanje može se delom pravdati mnogim problemima koji su zadesili ovaj region, ali, hteli mi to da priznamo ili ne, veliki deo ogovornosti je na svima nama. Životna sredina je opšte dobro i nema tog pojedinačnog interesa ili interesa organizovane grupe koja sme da je ugrozi. Nije čovek potreban planeti Zemlji, nije planeti Zemlji potrebna zdrava životna sredina, već su zdrava životna sredina i planeta Zemlja potrebni čoveku. Planeta Zemlja je postojala mnogo pre čoveka i postojaće mnogo nakon što čovek sam sebe istrebi.

Poslovni portal Reciklaža

Na putu razvoja Inženjera zaštite životne sredine ključnu ulogu su imala međunarodna partnerstva i saradnje, kroz koje smo na najbolji način mogli da sagledamo značaj našeg motoa „Misli globalno, deluj lokalno“. U želji da iskustva svojih kolega i svoja lična iskustva i znanja, stečena na skoro svim kontinetima, podelimo sa što većim brojem ljudi u 2018. godini Inženjeri zaštite životne sredine preuzeli su brigu o Poslovnom portalu za upravljanje otpadom i reciklažu Reciklaza.biz koji unapređujemo svakodnevo, trudeći se da to bude mesto susreta struke i problema, prostor na kome se šire informacije i stvara sinergija pozitivnog delovanja ka unapređenju stanja životne sredine radi očuvanja zdravlja svih nas.

2 Comments

  1. Portal i članci su vam za svaku pohvalu. Rado vas čitam i pratim. Sve pohvale. Samo tako nastavite, osvestićemo se mi jednom već.

Comments are closed.