Upravljanje komunalnim otpadom u Varvarinu

Upravljanje komunalnim otpadom u Varvarinu

Intervju sa Dejanom Rakićem, direktorom JKP Varvarin

S obzirom da ste dugo godina bili u javnom komunalnom preduzeću u Kruševcu da li možete da napravite neku paralelu u poređenju sa Vararinom, s obzirom da se ove dve opštine značajno razlikuju po broju stanovnika. Koje su sličnosti, a koje razlike u  izazovima sa kojima ste se suočavali u uspostavljanju sistema upravljanja komunalnim otpadom u svakoj od njih? Na kojoj lokaciji se nalazi trenutna deponija, kakvo je njeno stanje i kada se očekuje njeno zatvaranje i prelazak na regionalnu deponiju?

– Razlike između grada Kruševca i opštine Varvarin u pogledu organizovanog iznošenja otpada predstavlja to što u opštini Varvarin smo uspeli u rekordom kratkom roku da uvedemo kompletno stanovništvo u organizovano odlaganje komunalnog otpada, za razliku od grada Kruševca gde još uvek postoje naseljena mesta gde se ne vrši sakupljanje otpada. Ulazak u svaku Mesnu zajednicu opštine Varvarin, pored odličnih rezultata i pokazatelja u očuvanju životne sredine dovelo je i do uvećanja količine smeća koje se istovremeno deponuje na zajedničkoj deponiji-smetlištu (Opštine Varvarin i Ćićevac) a to iziskuje dodatne napore na sanaciji i čišćenju iste, pa smo, da tako kažem, i mi kao javno preduzeće i opštine oberučke prihvatili i ušli u projekat regionalnog deponovanja otpada na lokaciji nove regionalne deponije u Srnju. Na ovaj način izvršićemo potpuno zatvaranje i rekultivaciju postojeće deponije i samim tim onemogućiti neorganizovano deponovanje otpada koje se svakodnevno događa od strane trećih lica.

Koji je obuhvat sakupljanja komunalnog otpada u opštini i da li na njenoj teritoriji postoje seoska smetlišta i divlje deponije?

-Što se tiče organizovanog sakupljanja otpada na teritoriji opštine Varvarin ono se sprovodi u svih 21. Mesnoj zajednici i po našim saznanjima mi smo jedina opština u Srbiji koja sakuplja i odvozi kućni otpad iz svakog domaćinstva. Uporedno sa ovim aktivnostima a u saradnji sa GIZ impact project uspeli smo da i kompletnu opštinu pokrijemo i postavimo kontejnere za sakupljanje sekundarnih sirovina. U ovom polju sakupljanja moram da istaknem veoma  veliku izraženu svest naših sugrađana u načinu odlaganja i razvrstavanja sekundarnih sirovina, što nam je u mnogome pomoglo da ostvarujemo izuzetne rezultate i u ovom polju. Tu je naravno i ogroman značaj kompletnom procesu dao i reciklažni centar koji smo takođe dobili iz donacije GIZ-a i to za sada funkcioniše besprekorno.

Šta su planovi za unapređenje odvojenog sakupljanja otpada?

-Ono što bih još istakao a to je i novina koju smo uveli u toku prošlog meseca, a radi se o postavljanju zvona za sakupljanje staklene ambalaže, takođe ovo je pilot projekat i donacija SEKOPAK-a, NALED-a i GIZ-a. Nadamo se da ćemo u narednom periodu i našim propagandnim aktivnostima koje planiramo da sprovedemo u našoj opštini da i ovaj sektor sakupljanja i odlaganja sekundarnih sirovina podignemo na najveći mogući nivo. Ukupno je postavljeno 30 zvona u svim Mesnim zajednicama.

-U navedenom poeriodu pored nabavke i osavremenjavanja voznog parka koji se koristi za sakupljanje otpada, želimo da nabavimo tipizirane posude kante do 120l za svako domaćinstvo, takođe i oko 500 kontejnera za kućni otpad, a u planu nam je i  izgradnja reciklažnog dvorišta za odlaganje svih vrsta sekundarnih sirovina (nameštaj, el.otpad, gume…)

 

Podelite