Ko ti dade dozvolu, /#(„*~!

Ko ti dade dozvolu, /#(„*~!
piše: Velimir Cvejanov

Nedavno je postavljeno pitanje – treba li nam Fond za zaštitu životne sredine. Da se podsetimo, ovaj fond je 2012. godine ukinut, a pitanje njegovog ponovnog formiranja pokrenuo je NALED, o čemu smo pisali OVDE.
Zanimljivo je da je, kao argument za gašenje fonda navedeno – nenamensko trošenje sredstava. Kakav apsurd. Logika nam jasno veli – ako neko uradi nešto mimo propisa, dužan je za to da odgovara. Kada načinimo neki saobraćajni prekršaj, jedini normalan ishod je – snosimo posledice, tj. platimo kaznu ili idemo u zatvor. I to funkcioniše u praksi. Brojni su slučajevi da je, na primer, Državna revizorska institucija utvrdila nenamensko trošenje sredstava od strane organa različitih nivoa vlasti. Nekih sankcija je, kao, bilo, ali – ni jedan od tih organa nije ukinut ili rasformiran. Isto tako, ni saobraćaj kod nas nije ukinut, iako se svakodnevno čine mnogobrojni prekršaji. Ali, Fond za zaštitu životne sredine je ukinut, da bi se sprečile zloupotrebe. Istovremeno, država je, pošto se namenske pare za zaštitu životne sredine i dalje ubiraju, donela odgovarajuće propise, kojima je legalizovala „prenamenjavanje zelenih para“. Dakako, lakše nego da ukine sebe, jer je do tada to činila nelegalno.
Naposletku, izražena je bojazan da bi se, ponovnim formiranjem fonda, ponovila situacija iz bliske nam prošlosti, tj. nenamensko trošenje sredstava namenjenih zaštiti životne sredine. Pitanje je – šta je i koliko učinjeno od vremena ukidanja fonda, da bi se oni, koji su nenamenski trošili ogromne pare, naučili i obučili da to rade valjano i odgovorno. Kao najveći krivci označene su lokalne samouprave, a u njihovu edukaciju i osnaživanje njihovih resursa za odgovorno upravljanje otpadom, kvalitetnu izradu izveštaja, planskih i drugih dokumenata, uloženo je – skoro ništa. U svakom slučaju zanemarljivo malo.
Ako se vratimo na analogiju sa saobraćajem i prekršajima, setimo se da i tamo postoji nešto slično – postoji opcija da se nesavesnom vozaću oduzme vozačka dozvola, te da ga se na taj način spreči da čini štetu i drugima i sebi. Možda bi tako nešto moglo i po pitanju nenameskog trošenja zelenih para da se učini, ali… Nema garancije da će se pojaviti neki nov „vozač“, koji neće činiti prekršaje. Što je najgore, baš oni koji su ga izabrali, glasno će se pitati „Ko ti dade dozvolu..?