Padanje u svest

Padanje u svest
Piše: Velimir Cvejanov 26.09.2018.

Posle vesti da je bečejsko komunalno preduzeće Potisje započelo sa akcijom uvođenja primarne selekcije otpada u domaćinstvima Prve mesne zajednice, preneli smo i drugu vest, u kojoj se navode i prvi rezultati ovog pionirskog poduhvata.
Prilikom prikupljanja kućnog smeća, utvrđeno je da je 10% domaćinstava postupilo po uputstvu. U naslovu vesti objavljene na sajtu lokalne TV Bečej, ovaj procenat okarakterisan je kao „svega 10%“, dok je u tekstu izneta tvrdnja da „svest građana nije na zavidnom nivou“. Opet, po najnovijem trendu, krivi građani…
Osvestimo, za početak, sam pojam – svest. Pošto je u pitanju odlaganje smeća – upravljanje otpadom – ekologija – itd.., dakle, društveni fenomeni, pozovimo u pomoć sociologiju. Ova nauka veli da je svest sistem uverenja, predstava, stavova, vrednosti i znanja, nastao pod uticajem tradicije i sociokulturnih činilaca… Ako je verovati nauci, a valjalo bi, pitam se koliko je, vekovima stvarana tradicija Bečejaca, a i svih ostalih građana naše zemlje, obogaćena znanjima o upravljanju otpadom i nužnosti selekcije otpada? Koliko je o tome, kroz silne generacije, stečeno znanja i navika? Toliko, da smo po tom pitanju, negde na nivou prvobitne zajednice. Naravno da su tome krivi svi bivši nadležni, od prvog poglavice pa do prethodne vlasti, međutim, takvo saznanje samo po sebi ne odvaja ambalažni otpad od đubreta.
Ključno pitanje glasi: Da li je čaša 90% prazna, ili je 10% puna? Zamislimo, na trenutak, da u celoj Srbiji 10% domaćinstava vrši selekciju otpada. To bi bila pesma nad pesmama, reciklažna industrija bi cvetala u odnosu na sadašnje stanje. Zbog toga, oštra pera novinarska bolje je okrenuti na stranu suprotnu od građana, tamo bar ima na pretek materijala za kritičko prosuđivanje o svesti i savesti. Pozitivan početni rezultat, ma kako skromnom cifrom izražen, pozitivan je.
U skladu sa tim – bravo, Bečejci iz Prve mesne zajednice! Bravo i za Potisje, koje je kampanju zagovaranja primarne selekcije otpada započelo u školama, tamo gde još ima nade da se zasadi i ukoreni svest o neophodnosti zaštite životne sredine. Budimo optimisti, verujmo da će doći vreme kada će visok procenat biti važniji kod selekcije, nego kod biranja… znate već čega.