Prijavi aplikaciju – ili prijavi divljaka?

Prijavi aplikaciju – ili prijavi divljaka?
Piše: Velimir Cvejanov

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine oglasio se povodom Dana planete Zemlje, promovišući aplikaciju Prijavi divlju deponiju. Lepo i pohvalno. Vođeni radoznalošću – kako će ova aplikacija pomoći u rešavanju tako velikog problema, saznali smo da će se svi podaci o evidentiranim divljim deponijama biti dostavljeni na znanje i postupanje lokalnim samoupravama. Od tog momenta postaje jasno da je u pitanju akcija kalibra tipske izjave novoizabranih misica o miru u svetu.

Jer, misice i ne moraju da znaju da se problem divljih deponija ne rešava postavljanjem kontejnera, posebno zato što divlje deponije niču i van grada, ili bar užeg gradskog područja. Bilmezi ne istresaju svoje smeće na tim mestima jer nema kontejnera, nego zato što neće da ga se reše na propisan način. Uostalom, misice takođe ne moraju da znaju da ni jedno komunalno preduzeće u zemlji ne može tek tako da odvoji sredstva za neku iole značajniju količinu kontejnera. Isto tako, misice ne moraju da znaju da u ovoj zemlji postoje nadležne institucije i inspekcije, kojima je Zakon poverio obavezu da kažnjavaju one koji nepravilno odlažu otpad.

Neke lokalne samouprave, a i neka komunalna preduzeća, već duže vreme imaju svoje aplikacije pomoću kojih se, između ostalog, mogu i prijaviti i divlje deponije i sve nepravilnosti u upravljanju otpadom.

Kako saznajemo iz dobro obaveštenih izvora, jedna od divljih deponija u opštini Bečej biće, naporom lokalnih vlasti i uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine,  uklonjena, a posledice višedecenijskog nelegalnog odlaganja otpada sanirane. Ovo zaista može da posluži kao primer dobre prakse.  A ako se cela priča ne završi samo na odošenju smeća, nego i na dorečenoj akciji, biće to apsolutno najbolji primer dobre prakse u nas. Naime, ova akcija će sigurno koštati nekoliko miliona dinara. Pun smisao ove investicije doći će do izražaja ako je prati i jedna drastično manja, ali ne manje važna – a to je prevencija i nadzor. Za sitne pare, u odnosu na celokupni trošak saniranja divlje deponije, mogu se nabaviti najsavremenije kamere, baš za ove namene, koje će detektovati zagađivače i doprineti kažnjavanju onih, koji će na očišćenu parcelu ponovo istresti svoj otpad. A svi znamo da će ih biti.

I onda, kada ti prekršioci prvo plate regularno uklanjanje njihovog smeća, a zatim i plate rigoroznu kaznu – investicija će se brzo isplatiti, a nekoliko plaćenih kazni će biti najbolja prevencija. Uostalom, ako posle uklanjanja divlje deponije niko više ne odloži svoj otpad tamo – to će biti apsolutno najisplativija “promašena” investicija u istoriji zaštite životne sredine kod nas. U to ime – a povodom Dana planete Zemlje – želim vam mir u svetu.

Podelite