Čak oko 90% plastičnih kesa koje kupujemo je falično – zato i pucaju

Čak oko 90% plastičnih kesa koje kupujemo je falično – zato i pucaju

Oko 85% plastičnih kesa koje kupujemo u supermarketima tanje je nego što sme da bude, svaka  treća kesa nije dovoljno ili uopšte nije razgradiva. Samo jedna testirana kesa ispunjava sve  kriterijume. To su rezultati analize kesa koje je naručilo udruženje Zaštita potrošača, a koje su  urađene na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu uz podršku USAID-a. 

Testirane kese uzete su u prodavnicama vodećih trgovinskih lanaca u Beogradu, Maksiju, Idei,  Amanu, Aromi, UniverEksportu, Gomex-u, DIS-u i u Benu i Lily drogerijama.  

Ovakvo stanje je direktna posledica toga što tokom prethodnih osam godina državni organi nisu ni  jednom proverili u akreditovanoj laboratoriji, da li su kese zaista razgradive i da li su debele koliko  treba – ističe Nenad Bumbić, predsednik udruženja Zaštita potrošača i dodaje – jedino se dosledno  poštuje deo Odluke Grada Beograda da treba povećati cenu kesa. 

Po Odluci Grada Beograda, kese koje plaćamo i uzimamo na kasama, moraju da budu debljine preko  50 mikrona. Samo dve od 13 analiziranih kesa su na svim mestima debljine preko 50 mikrona. 

Pronađene su i kese koje su čak preko 75% tanje nego što bi smele da budu.  

Zakidanjem na debljini se direktno urušava cela koncepcija mera Grada Beograda za smanjivanje  količine kesa koje bacamo. Grad je odredio minimalnu debljinu kesa sa namerom da tako osigura da  potrošači mogu više puta da koriste kese, što bi trebalo da dovede do toga da ih manje bacamo – rekao je Nenad Bumbić.  

Logično bi bilo da su skuplje i veće kese deblje, jer u njih može da stane više robe, međutim ta logika  nije baš prisutna na našem tržištu.  Merenja su pokazala da su i velike i male kese po pravilu jednake debljine, a ima i lanaca u kojima su  velike kese tanje od malih.  

Zbog toga u udruženju Zaštita potrošača preporučuju potrošačima da koriste velike kese samo za  robu koja je laka, a zauzima veliku zapreminu, poput čipsa i sl. Male kese treba koristiti za nošenje  težih artikala, kao na primer flaše od dve litre vode. U suprotnom, potrošači rizikuju da veća kesa  pukne, a da sadržaj kese moraju da sakupljaju sa ulice.  

Posebno brine to što je država lošim propisima omogućila proizvođačima kesa da lako izbegnu svoje  obaveze – tvrdi Nenad Bumbić i dodaje – Pravilnikom kojim se reguliše proizvodnja razgradivih kesa  određeno je da su proizvođači obavezni da jednom godišnje testiraju kesu koju sami izaberu. Ako test  pokaže da je ona dobra, narednih godinu dana mogu slobodno da prodaju kese. 

Jasno je da proizvođač na testiranje neće doneti kesu za koju nije siguran da je kako treba i da nju  može posebno da proizvede tako da bude bolja od ostalih kesa.  Da stvari budu još gore, većina proizvođača uopšte ne donosi kese na testiranje.  

Nenad Bumbić kaže da je osnovni razlog zašto su kese i većina drugih proizvoda kod nas lošiji nego na  Zapadu, to što se kod nas ne vrše testiranja, već je dovoljno da prodavci samo pokažu da imaju  sertifikat ili neki drugi papir na kojem piše da je sve uredu. Praktično niko ne proverava da li je to što  piše na tim papirima tačno i da li su sertifikati zaista izdati od akreditovanog tela. 

Plan Grada Beograda je da po usvajanju Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese u narednom periodu redovno radi testiranje kvaliteta kesa i njihovu usaglašenost sa važećim zakonskim  propisima, navodi Ivana Vilotijević – gradski sekretar zaštitu životne sredine grada Beograda. 

U Zaštiti potrošača smatraju da ne treba ignorisati činjenicu da Evropska komisija nema pozitivan stav  prema plastičnim kesama sa okso aditivima jer kako je navedeno u njihovom izveštaju: postoji znatni  rizik da se fragmentirana plastika neće biološki raspasti i da to može da dovede do akumulacije  mikroplastike u prirodi. Čak i trgovinski lanci, poput Aldija traže njihovu zabranu u Velikoj Britaniji. 

U tom kontekstu je dobro što Grad Beograd i Ministarstvo za zaštitu životne sredine rade na  uvođenju kompost kesa i drugih rešenja koja su višestruko bolja od kesa koje trenutno imamo na  tržištu. Ne smemo da dozvolimo da prođe puno vremena, pre nego što budemo imali zaista dobru  zamenu za plastične kese – zaključuje Nenad Bumbić. 

Pozitivno je i to što su se trgovinski lanci poput Gomex-a i Univerexporta, od početka aktivno uključili  u testiranje.  

Podelite