Finansiranje zelene tranzicije

Finansiranje zelene tranzicije

Evropska unija posvećena je cilju da postane prvi klimatski neutralan blok na svetu do 2050. godine. Za to su potrebna značajna ulaganja kako EU, tako i javnog i prvatnog sektora. Investicioni plan Evropskog zelenog dogovora – Investicioni plan za održivu Evropu – mobilisaće javna ulaganja i pomoći u privlačenju privatnih sredstava pomoću finansijskih instrumenata EU (posebno InvestEU), što bi trebalo da dovede do ulaganja u vrednosti od 1 milijarde evra.

Iako će sve države članice, regioni i sektori morati da doprinesu tranziciji, obim izazova nije svima isti. Neki regioni će biti posebno pogođeni i pretrpeće duboku ekonomsku i socijalnu transformaciju. Mehanizam pravedne tranzicije pružiće prilagođenu finansijsku i praktičnu podršku kako bi se pomoglo radnicima i stvorila neophodna ulaganja u tim područjima.

Mehanizam za pravednu tranziciju je ključan za osiguravanje pravične tranzicije ka klimatski neutralnoj ekonomiji. Iako će svim regijama biti potrebno finansiranje koja se podrazumevaju u okviru Investicionog plana Evropskog zelenog dogovora, Mehanizam će pružiti posebnu podršku od najmanje 100 milijardi evra u periodu od 2021. do 2027. godine u najugroženijim regijama, kako bi ublažio socio-ekonomski uticaj tranzicije. Mehanizam će stvoriti neophodna ulaganja u cilju pomoći radnicima i zajednicama koje se oslanjaju na fosilna goriva. 

„Ljudi čine srž Evropskog zelenog dogovora, naše vizije klimatski neutralne Evrope do 2050. godine. Tranformacija koja nam predstoji do sada nije viđena i jedino je moguća ako je pravična – i ako je dobra za sve. Podržaćemo naše građane i naše regione kojima će ova transformacija biti teža, kako bismo osigurali da niko nije zapostavljen. Zeleni dogovor sa sobom nosi potrebe za velika ulaganja, koje ćemo pretvoriti u mogućnosti za ulaganja. Predstavljeni plan, kojim će biti mobilisano najmanje 1 bilion evra, pokazaće nam put i pokrenuti talas zelenih investicija”, rekla je predsednica Evropske Komisije, Ursula von der Leyen.

Planom ulaganja za Evropski zeleni dogovor će se mobilisati sredstva EU i stvoriće se okvir za olakšavanje i stimulisanje javnih i privatnih ulaganja koja su potrebna za tranziciju ka klimatski neutralnoj, zelenoj, konkurentnoj i inkluzivnoj ekonomiji. Plan je dopuna drugih inicijativa najavljenih u okviru zelenog dogovora i obuhvata tri dimenziije:

Finansiranje 

Tokom naredne decenije biće mobilisana održiva ulaganja u vrednosti od najmanje bilion evra. Glavnu ulogu imaće Evropska investiciona banka. Ovo će, prema proračunima EU, biti do sad najveći iznos za oblast životne sredine i klime, i trebalo bi da privuče i privatna ulaganja.

Dobri uslovi

Predviđaju se podsticaji za oslobađanje i preusmeravanje javnih i privatnih investicija. EU će pružiti alate za investitore stavljanjem održivih finansija u središte finansijskog sistema i olakšaće održivo ulaganje javnih vlasti podsticanjem zelenog budžetiranja i zelenih nabavki. Takođe, osmisliće načine za olakšavanje procedura odobravanja državne pomoći za regije u kojima je potrebno osigurati pravednu tranziciju.

Praktična podrška

Komisija će pomoći javnim vlastima i predlagačima projekata u planiranju, osmišljavanju i realizaciji održivih projekata.