Mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

Mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

Udruženje „Inženjeri zaštite životne sredine“ iz Novog Sada uputilo je Gradskoj upravi Zrenjanina, tačnije Odseku za zaštitu i unapređivanje životne sredine gradskog Odeljenja za privredu, mišljenje o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin. Mišljenje, koje potpisuje predsednik Inženjera zaštite životne sredine Msc Igor Jezdimirović, u integralnoj formi možete preuzeti OVDE.

U maju ove godine kompanija Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (LLIE) uputila je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja(Zahtev) za projekat “Kompleks objekta proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika sa pratećom infrastrukturom”, ali je u svom zahtevu propustila da studijom obuhvati veoma bitan objekat valjare u kojoj se vrši proces vulkanizacije a koji je deo proizvodnog pogona.

Opravdanje za izopštenje objekta za vulkanizaciju u Zahtevu je to što je njegova gradnja planirana u kasnijoj fazi projekta. Kako je valjara sastavni deo ovog industrijskog kompleksa, i predstavlja tehničku i funkcionalnu celinu kompleksa objekata proizvodnih pogona za proizvodnju pneumatika nije moguće izdvojiti valjaru iz studije.

Neophodno je, u svim fazama izrade projektne dokumentacije analizirati sve aspekte uticaja na životnu sredinu kako bi se sagledali mogući negativni uticaji planiranih objekata, a sa ciljem da se pravovremeno predvide mere kojima bi se eventualni nepovoljni uticaji sveli na minimum ili u potpunosti eliminasali.

Kako bi dobili pravu sliku uticaja fabrike na zdravlje ljudi i životnu sredinu potrebno je izmeriti kumulativni uticaj svih proizvodnih objekata, uključujući i objekat valjare. Pošto je studiju potrebno izraditi pre početka izvođenja bilo kojih građevinskih radova, u fazi kada je još moguće uticati na projekat i predvideti njegov uticaj na životnu sredinu, ovakva studija je nepotpuna i nikako ne oslikava pravo stanje kada je u pitanju potencijalni negativan uticaj ovakvog komplesa i opasnost za zdravlje građana i građanki Zrenjanina.

Pored svega navedenog, smatramo da je obuhvatanjem objekta valjare u okvire iste studije potrebno proceniti i njen uticaj na površinske i podzemne vode, zemljište, klimu, buku i vibracije, bezbednost i zdravlje, i to ne kao zasebni objekat već kao deo kompleksne celine koja kumulativnim delovanjem može imati negativne i kasnije teško otklonjive uticaje na životnu sredinu.
U skladu sa tim, samo izradom jedinstvene studije o proceni uticaja koja će obuhvatiti sve objekte koji se nalaze na fabričkom kompleksu, odnosno sve proizvodne pogone sa celokupnom pratećom infrastrukturom moguće je sagledati u širem spektru potencijalne opasnosti i negativni uticaji na životnu sredinu i građane i građanke, kako bi se pravovremenom reakcijom takvi negativni uticaji otklonili u ranoj fazi realizacije projekta.

 

Podelite