Reciklomat – pametna mašina za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada

Reciklomat –  pametna mašina za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada

JKP Šumadija Kragujevac u cilju unapređenja svojih usluga nabavilo je Reciklomat – pametnu mašinu za prikupljanje i sortiranje ambalažnog otpada (plastičnih flaša, limenki i staklene ambalaže).

Reciklomat, prvi u Srbiji, ima mogućnost prepoznavanja različitih tipova otpada, njegovo prihvatanje i skladištenje, vrednuje otpad i vrši upis novčanog iznosa predate ambalaže u personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice.

Postavljanjem mašine JKP Šumadija aktivno učestvuje u razvoju i unapređenju usluga. Benefite od ovakvog načina reciklaže imaju ne samo korisnici javnog prevoza na teritoriji grada, već i korisnici telekomunikacionih usluga.

Na ovaj način JKP Šumadija Kragujevac, sa svojim tehnološkim partnerom APEX Solution Technology I sponzorom, društveno odgovornom kompanijom Globaltel doo, priključili su se svetskom trendu reciklaže ambalažnog otpada sa ciljem da se građani motivišu i efikasnije uključe u proces sortiranja otpada.

Sistem nagrađivanja upotrebljen na prvom reciklomatu u Kragujevcu nagrađuje svako odgovorno lice sa 7,00 RSD po unetom ambalažnom predmetu (plastična ili staklena flaša i aluminijumska limenka), a iznos od predate ambalaže se automatski upisuje putem čitača na personalizovane i nepersonalizovane eKG kartice.

Kompanija Globaltel doo prepoznala je pozitivne efekte ovakvog načina sakupljanja i razvrstavanja ambalažnog otpada, pa su žiteljima Kragujevca omogućili bonus od 3 gigabajta mobilnog 4GB interneta za uspešno povezivanje eKG kartice i Globaltel mobilnog broja pozivom na *340*broj eKG kartice #.

Uz potvrdu da ste uspešno povezali Globaltel i eKG karticu stiže vam 3 gigabajta mobilnog interneta.

Svaki sledeći dinar eKG dopune od reciklaže automatski donosi novih 10 megabajta interneta, a na 100, 00 RSD dobija se 1 gigabajt. Povezivanje ovakvog načina ostvarivanja novčanog iznosa putem reciklaže kroz tehničku podršku omogućio je partner APEX Solution Technology.

Postavljanjem jedne ovakve mašine u Kragujevcu cilj nam je da se sistemom nagrađivanja motivišu građani da na pravilan način vrše primarnu selekciju i razvrstavanje ambalažnog otpada. Da naši sugrađani pozitivno reaguju na postavljanje ovakve mašine i da su spremni da vrše primarnu selekciju ambalažnog otpada, govore i podaci o sakupljenim količinama tokom meseca avgusta, ističu u JKP Šumadija u Kragujevcu.

• Reciklomat se prazni 3 – 4 puta dnevno

• U avgustu je sakupljeno 1325 komada staklene ambalaže (397,5 kg), 7576 komada plastične (PET) ambalaže (227,28 kg) i 7007 komada aluminijumski ambalaže – limenke (105,10 kg) što ukupno iznosi 15908 komada ili oko 730 kg ambalažnog otpada.

• Što se tiče težinske zastupljenosti najteža je staklena ambalaža (54,46%), zatim plastična (PET) ambalaža – 31,14% i limenke – 14,4%.

• Ako posmatramo komadnu zastupljenost naši sugrađani su najviše odlagali plastičnu (PET) ambalažu – 47,62%, zatim limenke – 44,05% i staklenu ambalažu 8,3%.

• Prosečna težina jednog komada staklene ambalaže je 300 gr, plastične 30 gr i limenki 15 gr.