Topola: Ekološkim partnerstvom do Zelenog grada

Topola: Ekološkim partnerstvom do Zelenog grada

Topola je centar istoimene opštine u srcu Šumadije. Kulturno-istorijsko nasleđe, kao i brojni kulturno-umetnički sadržaji, Topolu čine jednom od najznačajnijih turističkih destinacija u regionu. Godišnje se u Topolu slije i do 300.000 turista, što na postojećih 6500 stanovnika u gradu, odnosno 22.000 stanovnika opštine, predstavlja veliki potencijal za razvoj etno-turizma.

Logična posledica ovoga svakako je pitanje povećanih količina otpada i popunjavanje kapaciteta postojeće nesanitarne deponije. Po rečima saradnice na projektima JKSP “Topola” Katarine Brković, dnevno se sa teritorije grada sakupi oko 8 tona komunalnog otpada:

– Suočili smo se sa velikim problemom zagađenja životne sredine, nedovoljno proširenom ekološkom svešću i obrazovanjem građana, nedostatkom finansijskih i infrastrukturnih okvira. Rešavanju ovog izazova pristupamo malim koracima, ali sa jasnim usmerenjem i voljom ka ostvarenju velike vizije – izgradnja Topole kao Zelenog grada. Započeli smo više pilot projekata sa istim ciljem – pronaći najbolji način da se smanje količine otpad koji odlazi na deponiju, a pre svega reciklabilnog i bio otpada.

Projekat “Mi biramo reciklažu” JKSP Topola započela je simbolično, na Svetski dan zaštite životne sredine, 5. juna 2020. godine. Projekat podrazumeva uvođenje odgovornog i kvalitetnog upravljanja otpadom u Topoli, uz primenu svih načela cirkularne ekonomije.

 

– Gradeći ekološka partnerstava sa privredno-pravnim subjektima na teritoriji grada, JKSP “Topola” je pre svega našlo podršku u ugostiteljima, s obzirom da je Topola značajan turistički grad – ističe Katarina Brković. Ugostitelji su veliki generatori ambalažnog otpada (stakla, PET, kartona), ali i bio-otpada (zelenog i braon, kao i ulja). Budući da su velike količine ovog otpada do nedavno završavale na deponiji, neizostavno je bilo uključiti ugostitelje u projekat kao ekološke partnere. Oni su, u saradnji sa nama, počeli da zbrinjavaju reciklabilni i bio otpad, a za uzvrat su uvršteni u sistem ekoloških partnerstava koji je podrazumevao dobijanje specijalnih nalepnica sa oznakom projekta – “Mi biramo reciklažu” koja je kačena na ulaznim vratima u ugostiteljske objekte. Time su građani i posetioci bili obavešteni o ekološkom aspektu usluge koje su koristili u tim objektima, odnosno za svaku popijenu kafu, napitak iz staklene ili PET ambalaže, ili pojedeni obrok, otpad je bio ekološki zbrinut – recikliran ili tretiran za dobijanje komposta. Širenjem ekološkog ugostiteljstva, u proces cirkularne ekonomije su time bili uključeni opština preko našeg komunalnog preduzeća, ugostitelji, odnosno privredno-pravni subjekti, i građani. Dakle, u projekat “Mi biramo reciklažu” uključene su sve strukture društva i time je, zajedničkim radom svih u ovom procesu, mogla da se obezbedi održivost projekta – navela je Brković.

O konkretnim rezultatima početne faze sprovođenja projekta, Katarina Brković kaže: – Rezultati su pokazali uspešnost po kvalitetu i čistoći dobijenog bio otpada, odnosno ambalažnog otpada, a svakodnevno se prijavljuje sve više zainteresovanih građana da se projekat proširi i na njihove ulice. Pored toga, svakodnevno se sistemu ekoloških partnerstava prijavljuju i preostali ugostitelji, škole, vrtić, vinarije, ali i industrijski i komercijalni pravni subjekti u Topoli.

Podelite