Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu

Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu

U okviru Interreg projekta Tid(y)Up razvijen je „Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu“. Ovaj dokument generiše bottom-up inicijative koje pomažu naporima lokalnih samouprava i javnosti za smanjenje otpada u turističkim odmaralištima i restoranima na obalama reka.

Gergely Hankó, generalni manadžer Hungarian Association of Environmental Enterprises, ističe da je cilj ove publikacije da pomogne zemljama koje se nalaze u slivnom području reke Dunav da ostvare zaštitu životne sredine i obezbede zdravije i čistije reke.

– Negativni efekti naših ljudskih aktivnosti, potrošačkih navika su sve vidljiviji: više ne možemo da idemo u šetnje a da ne vidimo tragove otpada, putevi su gotovo „popločani“ gomilama smeća. Naša područja uz reku zahtevaju više pažnje, jer se otpad koji se nalazi u priobalju, u plavnoj ravnici, nakon poplava odnosi i daleko transportuje rekom. Stoga je važano da otpad držimo podalje od reka značajnih za život, da sprečimo stvaranje otpada ako je moguće, a ako je to neizbešno, da otpad odložimo na mesta za selektivno sakupljanje otpada i sanitarne deponije – apelovao je Gergely Hankó.

Prema njegovim rečima, u publikaciji ćete naći mnogo saveta šta sve možete učiniti za čistiji Dunav, Tisu ili za reku, potok ili rečici pored koje živite.

Publikaciju „Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu“, na srpskom jeziku, možete preuzeti na ovom LINKU

Inače, Vodič uključuje praktična rešenja za smanjenje otpada: koji su to tokovi otpada, najbolje načine za smanjenje otpada (kompostiranje, selektivno sakupljanje otpada, zelene nabavke), inicijative za nulti otpad, smanjenje plastičnog otiska…

Takođe, u Vodiču se nalaze moderne prezentacije za podizanje svesti o upravljanju otpadom, kao i obrazovni dodaci sa skicama lekcija i preporukama za aktivnosti koje se fokusiraju na zagađenje reka, smanjenje otpada („8R“), hijerarhiju otpada, cirkularnu ekonomiju, selektivno sakupljanje otpada i reciklažu.

 

Podelite