Kokurs za projekte izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023.

Kokurs za projekte izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023.

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini, a na osnovu Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022–2031. godine.

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini, koji obuhvataju aktivnosti u vezi sa pružanjem podrške jedinicama lokalnih samouprava koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju realizaciju projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom na svojoj teritoriji.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog javnog konkursa su 274.000.000 dinara, a obezbeđena su iz Zelenog fonda Republike Srbije.

Navedena sredstva dodeljuju se jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom konkursu utvrđuju se u iznosu od najviše 80% opravdanih troškova. Preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava. Ukoliko korisnik sredstava ne utroši sva opredeljena sredstva, dužan je da izvrši povraćaj neutrošenih sredstava u skladu sa procentualnim iznosom učešća Ministarstva zaštite životne sredine u finansiranju projekta.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 16. martom 2023. godine.

Višeinformacija o konkursu možete pronaći na ovom LINKU.

Podelite