U Srbiji nije uspostavljen redovan sistem sakupljanja opasnog otpada

U Srbiji nije uspostavljen redovan sistem sakupljanja opasnog otpada

Nadležni organi su dužni da obrate više pažnje na upravljanje opasnim otpadom jer ciljevi smanjenja generisanja opasnog otpada, utvrđivanja tačnih količina i unapređenja tretmana opasnog otpada ostaju neostvareni, navodi se u Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Upravljanje opasnim otpadom“ Državne revizorske institucije.

U Republici Srbiji nije uspostavljen redovan sistem sakupljanja opasnog otpada. Raspoloživi kapaciteti za fizičko-hemijski tretman i odlaganje opasnog otpada su ograničeni, a kapaciteti za skladištenje opasnog otpada nisu dovoljni. Državna revizorska institucija se iz navedenog razloga opredelila da sprovede reviziju svrsishodnosti upravljanja opasnim otpadom i došla do sledećih nalaza i zaključaka:

Sistem upravljanja rudarskim otpadom nije efektivan. Samo jedan od 21 operatera odlaže i upravlja rudarskim otpadom (flotacijskom jalovinom) na osnovu dozvole i plana upravljanja rudarskim otpadom. Sistem dostave i kontrole tačnosti podataka o proizvedenim količinama i karakteru rudarskog otpada nije efikasan.

Za upravljanje opasnim otpadom nisu stvoreni mehanizmi za potpunu primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata. Ne prate se ciljevi i stope sakupljanja i tretmana baterija i akumulatora, otpada od električne i elektronske opreme i otpadnih vozila i ne funkcioniše sistem sakupljanja farmaceutskog otpada od građana. Ukupne kapacitete postrojenja za tretman opasnog otpada u Republici Srbiji nije moguće utvrditi, a podaci o proizvedenoj količini i tretmanu opasnog otpada nisu pouzdani. Evidencija proizvođača medicinskog otpada nije sveobuhvatna, a postojeća infrastruktura za tretman medicinskog otpada nije u potpunosti funkcionalna. Većina zdravstvenih ustanova nema saglasnost na planove za upravljanje medicinskim otpadom. Usled neadekvatne koordinacije nadležnih organa, nadzor nad upravljanjem medicinskim otpadom nije sveobuhvatan i delotvoran.

Državna revizorska institucija je između ostalih, dala preporuke:

  • Ministarstvu zaštite životne sredine da uspostavi mehanizme za primenu zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa upravljanjem opasnim otpadom.
  • Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine da preduzmu mere u cilju unapređenja obuhvata nadzora zdravstvenih ustanova u pogledu upravljanja medicinskim otpadom.
  • Ministarstvu rudarstva i energetike i Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj da preduzmu mere kako bi svi nosioci eksploatacije doneli planove upravljanja rudarskim otpadom.
  • Agenciji za zaštitu životne sredine da uskladi obrasce za izveštavanje o otpadu u skladu sa zakonskim propisima i uspostavikontrolu dostave podataka o proizvedenom i tretiranom opasnom otpadu za Nacionalni registar izvora zagađivanja.

Ceo izveštaj „Upravljanje opasnim otpadom“ Državne revizorske institucije pogledajte OVDE

Podelite